lördag 21 september 2019
Foto: Marie Enoksson.

Organisation

Sametinget är både ett folkvalt parlament och en statlig myndighet. Sametingets arbetsuppgifter är reglerade i sametingslagen (SFS 1992:1433). Det finns ett kansli med tjänstemän som sköter de dagliga myndighetsuppgifterna och en politisk nivå med folkvalda politiker.

Samernas riksdag
Sametingets struktur liknar ingen annan myndighet i Sverige. Dels kan Sametinget ses som samernas riksdag. Dels kan organisationen jämföras med den kommunala organisationen. Men Sametinget har inte beskattningsrätt och kan inte stifta lagar.

Det politiska styret
Det politiska styret består av Sametingets plenum ("samernas riksdag") och Sametingets styrelse ("regeringen").  Sametingets plenum har ett presidium som förbereder och ansvarar för plenums möten.

Kansliet
Sametingets kansli har det dagliga ansvaret för att sköta myndighetsuppgifterna. Sametinget som statlig myndighet lyder direkt under Landsbygdsdepartementet. Huvudkansliet finns i Kiruna. Vi har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Kansliet är organiserat i tre avdelningar (se skiss i högerspalten).

Arbetsuppgifter
Sametingets grundläggande arbetsuppgift är att verka för en levande samisk kultur. Med samisk kultur innefattas även den samiska näringsverksamheten. Arbetsuppgifterna är reglerade i Sametingslagen (SFS 1992:1433), där det står att Sametinget skall:

1. Besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande

2. Utse den styrelse för sameskolan som avses i 8 kap. 6 § Skollagen

3. Fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet

4. Medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten

5. Informera om samiska förhållanden samt

6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning (Lag 2006:803).

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2016-01-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?