söndag 21 juli 2024
mostphotos.com

Konsultation med Sametinget

Konsultationsordningen är en ny lag från och med 1 mars 2022. Från den 1 mars 2024 gäller den även kommuner och regioner. Här kan du läsa om hur en konsultation med Sametinget går till.

Syftet med lagen

Syftet med lagen är att säkerställa samernas rätt till delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och att stärka samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Konsultationen ökar samernas möjlighet att bidra med kunskap i frågor och visa på beslutets konsekvenser för samernas del. Konsultationer kan även bidra till att förbättra beslutsunderlag och belysa de handlingsalternativ som finns.

Här finns en film om konsultationsordningen från Östersunds kommun

När ska en konsultation ske?

Konsultationsskyldigheten gäller i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna, dvs. sådana ärenden som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk. Konsultationer sker bara när samerna påverkas på ett sätt som skiljer sig från den övriga befolkningen.

Regeringen eller en myndighet, samt kommuner och regioner från 1 mars 2024, ska skicka en konsultationsförfrågan till berörd samisk företrädare så snart ärenden bedöms få särskild betydelse för samer, sameby och/eller samisk organisation. Men den samiska företrädaren kan också begära konsultation med en konsultationsskyldig part på eget initiativ.

Vilka är konsultationsskyldiga? Läs mer

Sametingets folkvalda del är företrädare för det samiska folket. Sametinget företräder därmed samernas allmänna intressen vid konsultation. Sametinget ska alltid erbjudas att delta i konsultation om ärendet kan få särskild betydelse för samerna.

En sameby ska konsulteras om ärendet kan få särskild betydelse för samebyn. Kontaktuppgifter

Samiska organisationer har rätt att bli konsulterade. Olika samiska organisationer bevakar olika samiska intressen och bedöms vara företrädare för det samiska folket i de frågor de bevakar. Utgångspunkt är att ett ärende kan få särskild betydelse för organisationen med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna. Det är de samiska organisationerna som ska uppmärksamma konsultationsskyldiga om att de vill bli konsulterade, genom att anmäla sitt intresse och skicka in sina stadgar till regeringen, myndigheten, kommunen samt regionen.

Hur går en konsultation till? Läs mer

När avslutas konsultationen? Läs mer

Vägledning

Sametinget har tagit fram en vägledning för myndigheter och en vägledning för kommuner och regioner. Du hittar dem i högerspalten i PDF-format.

Vilka blir konsekvenserna?

Konsekvenserna av konsultationsordningen är naturligtvis svåra att förutsäga i förväg för alla parter eftersom det är en ny lagstiftning. I och med genomförda och avslutade konsultationer så kommer detta att klarna allt eftersom. På så sätt bygger vi upp en kunskapsbank och information som gör det lättare att tillsammans ha rutiner och praxis för de ärenden som berörs.

Kontakt:

Frågor avseende konsultationsprocessen:
Ulrika Hannu, kvalificerad utredare
ulrika.hannu@sametinget.se

Frågor av juridisk karaktär:
Nadja Åstot, jurist
nadja.astot@sametinget.se

Ellen Blind, jurist
ellen.blind@sametinget.se

Frågor av verksamhetskaraktär, exempelvis om miljö- och samhällsplanering:
sebrudak@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-04-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?