lördag 18 maj 2024

Så behandlar vi dina personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas.

Sametinget behandlar personuppgifter som namn, personnummer, adresser, mailadresser, ip-nummer, telefonnummer, bilder, filmer och andra uppgifter som kan identifiera en enskild direkt eller indirekt.

Personuppgiftsbehandlingen kan ha olika ändamål (anledning till varför vi behöver personens uppgifter). Det ska alltid finnas en rättslig grund för ändamålet. Det finns två situationer då Sametinget hanterar personuppgifter:

  • Den enskilde ger oss personuppgifter.
  • Vi får uppgifterna från en annan källa. Om uppgifterna kommer från annan källa ska den enskilde bli informerad om detta.

Rättsliga grunder

De rättsliga grunderna som ger Sametinget rättigheten att behandla en persons uppgifter, är:

  • samtycke
  • avtal
  • rättslig förpliktelse
  • skydd för grundläggande intressen
  • uppgifter av allmänt intresse
  • myndighetsutövning

Det finns även en rättslig grund som kallas intresseavvägning. Den använder vi oss inte av eftersom Sametinget är en myndighet.

Sametinget kommer att spara uppgifterna så länge det är relevant för ändamålet eller enligt gällande arkiveringsregler.

Dina rättigheter

Som enskild har du rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig. Du har rätt att få uppgifter rättade samt göra invändningar. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I de fall vi inte har skäl till att ha kvar personuppgifterna har du rätt till radering. När vi behandlar dina personuppgifter på de rättsliga grunderna samtycke och avtal har du rätt till dataportabilitet d v s att kunna flytta uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig.

Tycker du att dina personuppgifter inte hanteras korrekt?
Kontakta Sametingets dataskyddsombud via e-post: kansli@sametinget.se
Ange ”Dataskydd” i ämnesraden.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-03-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?