tisdag 22 augusti 2017

Folkvalt organ och myndighet

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget invigdes 1993.

Dubbla roller
Sametinget i Sverige är till sin konstruktion både en statlig myndighet (med tjänstemän) och ett samiskt parlament (med folkvalda politiker). Sametingets organisation liknar kommunernas, där det också finns politiker och tjänstemän men kallas ibland för "samernas riksdag". Sametinget utövar dock inte självbestämmande utan ses mer som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.

31 ledamöter
De 31 ledamöterna i Sametingets plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. Nästan 9 000 av Sveriges förmodade 20.000-35.000 samer har hittills registrerat sig i Sametingets röstlängd, och i röstlängden finns ingen under 18 år.

Samernas ställning
Sametinget  stimulerar intresset för samiskt deltagande i samhällsfrågor och politik och bidrar långsiktigt till att stärka den samiska identiteten. 1977 slog Sveriges riksdag fast att samerna är ett urfolk i Sverige. 2011 ändrades Sveriges grundlag. En av ändringarna innebär att samerna även erkänns som ett folk i Sverige. Ett urfolk har kulturella rättigheter medan ett folk även har politiska rättigheter. Internationell folkrätt har förändrats sedan Sametingets tillkomst.

Övergripande mål
Det övergripande målet för Sametinget enligt sametingslagen är att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. I sametingslagen stadgas Sametingets uppgifter.

Myndighet
Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen (Kulturdepartementet). De samiska frågorna berör flera olika departement. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Sametinget har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Höga krav
Som statlig myndighet måste Sametinget följa riktlinjerna i regleringsbreven från staten samt ett stort antal lagar och förordningar. Den senaste lagändringen i Sametingslagen (SFS 1992:1433) tydliggör gränsdragningen mellan Sametingets politiska del och den myndighetsutövande delen. En ny bestämmelse har införts som i korthet innebär att förvaltningsfrågor ska handläggas i nämnder eller av styrelsen, och inte i plenum.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-01-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?