lördag 19 juni 2021

Sametingets kansli

Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Vi har även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kanslichef
Sametingets kansli består av ett 50-tal statliga tjänstemän. Den högste tjänstemannen är kanslichefen som ska förse Sametingets styrelse med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Kanslichefen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Avdelningar
Direkt under kanslichefen finns kanslichefens stab med Samiskt Informationscentrum (SIC). Kansliet är uppdelat i fem avdelningar:

  • Avdelning för ekonomi & administration
  • Avdelning för språk
  • Avdelningen för kultur
  • Avdelning för samiskt näringsliv
  • Avdelning för rennäring, miljö och samhälle

Verksamhet
Sametingets verksamhet spänner över vitt skilda områden som samiskt näringsliv, rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning och forskning, främjande av samiska kulturyttringar och traditionell kunskap, kulturarvsfrågor, litteraturfrågor, språklig rådgivning, språklig revitalisering, metodutveckling, gränslöst samiskt samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, internationella urfolksfrågor samt information om samer och samiska förhållanden. 
 

Våra kontor:

Kiruna
Kanslichefen, den centrala administrationen, den ekonomiska förvaltningen, avdelningschefen för språk, avdelningschefen för kultur, en handläggare inom kulturavdelningen, delar av rennäringsavdelningen och kanslichefens stab med en kommunikatör och en verksjurist är placerade på huvudkontoret i Kiruna. Hälften av Sametingets anställda finns på huvudkontoret i Kiruna.

Jokkmokk
På lokalkontoret i Jokkmokk finns en lulesamisk språkkonsulent, en nordsamisk språkkonsulent, en jurist, en handläggare som arbetar med samordning av traditionell kunskap, en samisk bibliotekskonsulent och tre rennäringshandläggare. De har sina kontor på Ájtte fjäll- och samemuseum, där också Samernas bibliotek finns.

Tärnaby
Till Tärnaby-kontoret hör tre personer som har ansvar för riksgränsstängsel och tjernobylersättningar. Vår nordsamiska översättare och två språkkonsulenter som tillhör Samiskt språkcentrum, har sitt kontor på Industrivägen bredvid busstationen.

Östersund
På lokalkontoret i Östersund arbetar avdelningschefen för administration & ekonomi, avdelningschefen för samiskt näringsliv och tre medarbetare inom Landsbygdsprogrammet. Där finns två anställda på Samiskt Informationscentrum (SIC), en språkkonsulent/arbetsledare som tillhör Samiskt språkcentrum, avdelningschefen för rennäringsavdelningen, en jurist för internationella frågor, en handläggare för Interreg, en controller, en handläggare för statistik samt webbredaktören för minoritet.se. Sametingets lokalkontor finns på Öneslingan 11, Hus  D.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-05-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?