lördag 16 december 2017

Sametingets kansli

Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Vi har även kontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Kanslichef
Sametingets kansli består av ett 50-tal statliga tjänstemän. Den högste tjänstemannen är kanslichefen som ska förse Sametingets styrelse med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. Kanslichefen ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt.

Avdelningar
Direkt under kanslichefen finns kanslichefens stab. Kansliet är uppdelat i tre avdelningar:

  • Avdelning för ekonomi & administration
  • Avdelning för språk-, kultur- och Samiskt Informationscentrum (SIC)
  • Avdelning för samiskt näringsliv, miljö och samhälle

Verksamhet
Sametingets verksamhet spänner över vitt skilda områden som samiskt näringsliv, rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning och forskning, främjande av samiska kulturyttringar och traditionell kunskap, kulturarvsfrågor, litteraturfrågor, språklig rådgivning, språklig revitalisering, metodutveckling, gränslöst samiskt samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, internationella urfolksfrågor samt information om samer och samiska förhållanden. 
 

Våra kontor:

Kiruna
Kanslichefen, avdelningschefen för administration & ekonomi, den centrala administrationen, myndighetens kommunikatör, den ekonomiska förvaltningen, avdelningschefen för språk och kultur, två kulturhandläggare, delar av näringslivsavdelningen och kanslichefens stab med verksjurist och controller är placerade på huvudkontoret i Kiruna. En sydsamisk språkkonsulent hör också till kirunakontoret. Hälften av Sametingets anställda finns på huvudkontoret i Kiruna.

Jokkmokk
På lokalkontoret i Jokkmokk finns två lulesamiska språkkonsulenter, en samisk bibliotekskonsulent och två näringshandläggare. En handläggare för landsbygdsprogrammet arbetar också i Jokkmokk. De har sina kontor på Ájtte fjäll- och samemuseum, där också Samernas bibliotek finns.

Tärnaby
Till Tärnaby-kontoret hör tre personer som har ansvar för riksgränsstängsel och tjernobylersättningar. Vår nordsamiska översättare och två språkkonsulenter som tillhör Samiskt språkcentrum, har sitt kontor på Industrivägen bredvid busstationen.

Östersund
På lokalkontoret i Östersund arbetar enhetschefen för Landsbygdsprogrammet och en handläggare. Där finns två anställda på Samiskt Informationscentrum (SIC), en språkkonsulent/arbetsledare som tillhör Samiskt språkcentrum, avdelningschefen för näringslivsavdelningen, en projektledare för statistik samt webbredaktören för minoritet.se. Sametingets lokalkontor ligger på andra våningen på kulturcentret Gaaltije (f d tullkammaren).

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-10-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?