torsdag 25 juli 2024
Govva: Marie Enoksson.

Organisašuvdna

Sámediggi lea sihke álbmotválljen orgána ja stáhtalaš eiseváldi. Sámedikki bargogohččosat leat reglerejuvvon sámediggelágas (SFS 1992:1433). Sámedikkis lea  hálddahus gos virgeolbmot hoidejit beaivválaš eiseváldedoaimmaid ja maiddái politihkalaš dássi álbmotválljejuvvon politihkkáriiguin.

Sámiid Riikkabeaivi
Ii gávdno oktage eiseváldi Ruoŧas mii sulastahttá Sámedikki. Sámediggi lea sámiid riikkabeaivi muhto dan sáhttá maiddái buohtastit gielddalaš organisašuvnnain. Dattege ii leat Sámedikkis vearrogáibidanriekti ja dat ii sáhte ásahit lágaid.

Politihkalaš stivrejupmi
Sámedikki politihkalaš stivrejupmi doaimmaha Sámedikki dievasčoahkkin ("sámiid riikkabeaivi") ja Sámedikki stivra ("ráđđehus"). Sámedikki dievasčoahkkimis lea čoahkkinjođihangoddi mii ráhkkanahttá ja ovddasvástida dievasčoahkkima čoahkkimiid.


Hálddahus
Hálddahusas lea beaivválaš ovddasvástádus doaimmahit eiseváldedoaimmaid. Sámediggi stáhtalaš eiseváldin gullá Kulturdepartemeantta vuollái. Váldohálddahus lea Gironis ja báikkálaš čállingottit gávdnojit Johkamohkis, Deartnás ja Staares. Hálddahusa organisašuvdna lea juhkojuvvon viđa ossodahkii.

Bargodoaimmat
Sámedikki vuođđodoaibma lea bargat ealli sámi kultuvrra ovddas. Sámi kultuvrii gullet maiddái sámi ealáhusdoaimmat. Muđui leat doaimmat reglerejuvvon sámediggelágas (SFS 1992:1433).

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?