onsdag 30 september 2020

Åtså hárjjidallen Walt Disney Animation Studion

Walt Disney Animation Studios åhsi hárjjidallijt sijá Summer Internship Program 2020. 

Le gus låhkåmin jali ájgo låhkåt dájddagav, animasjåvnåv, dáhtá grafijkav, ja filmav?

Walt Disney Animation Studios åhsi hárjjidallijt sijá Summer Internship Program 2020. Oassálassten Oajvvás åvddåmimprográman, de dujna l sierralágásj svijmme barggat Disney mentåvråjn gå åtsåda gájkka dájddaga, subtastallama, ja filmmabuvtadime gehtjadimvuogijt.

Walt Disney Animation Studios Summer Internship Program la lågev váhko prográmma gietjav umasslágásj kategoridjaj majt máhttá åhtsåt. Lågå ienebuv sijá hárjjidallam prográmma ja rávkalvisáj birra dánna:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

 

Mannodoarjja

Hárjjidalle åhtså 10.000 $ mannodoarjjan, majt Sámedigge ja Sáme Parlamännta la almodam. Hárjjidallen galggá sámeduogásj, dievddet Disney rávkalvisájt hárjjidallamijda ja plána gåktu ruoptusvaddet máhttudagáv sáme sebrudahkaj, nåv gåk sosiála mediaj, lågådallamij jnv.

Tjále åtsålvisáv, ienemus avtav bielev, tjielggi åhttsediedojt ja gåktu dävdá mijá mannodårja rávkalvisájt. Rája åtsålvisáv mannodoarjjaj mierkkidum ”WDAS hárjjidallam”: kmr@saamicouncil.net.

Åtsålvisá ja mannodårja ájggemierre l Ådåjakmáno13.b., 2020 kl 09:00 svieriga/vuona ájgge ja 10:00 suoma ájgge.

Aktavuohta diededibme

Christina Hætta, Sámiráđđi

+47 48021734

kmr@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?