torsdag 3 december 2020

Oza oahpahallin Walt Disney Animation Studios

Sámeráđđi ja Sámedikkit Norgga, Suoma ja Ruoŧabealde iluin almmuhit erenoamáš oahpahalli vejolašvuođa Walt Disney Animation Studios geasset 2020, nuoraide geat leat dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggi studeantta dahje áitto gárven oahpu.

Leat go gazzame oahpu dahje aitto gárven oahpu dáidda, animašuvnna, gráfalaš dahje filbma suorggis?

Walt Disney Animation Studios ohcet oahpahalliid geassái 2020.Taleanta ovdánahttin oahpahallin oaččut erenomáš vejolašvuođa bargat ovttas Disney bagadeddjiin ja guorahallat buot beliid dáidda-, muitalushábmen- ja filbmasuorggis.

Oahpahalliprográmma prográmma bistá logi vahkku ja juohkása iešguđet surgiide masa sáhtát ohcat. Loga eambbo sin oahpahalli prográmma ja eavttuid birra dás:

Story

Production Management

Character, CG Artist

Environment, CG Artist

Visual Development

CG Animation

Technology Tools

Technology Research Graduate

Intern Meander Drawing Software

Graduate Intern Appearance Modeling and Rendering

Real-Time Rendering Intern

Environment Software

Ohcanáigemearri WDAS oahpahallin ja mátkestipendii: 13.01.20 dii. 09:00 norgga/ruoŧa áigi ja 10:00 suoma áigi.

Mátkestipeanda

Oahpahalli gálga ohcat mátkestipeanda, man Sámeráđđi ja Sámedikkit almmuhit dán oktavuođas 10.000 $ sturrosaš mátkestipeandda. Ohccis galgá leat sámeduogáš, galgá deavdit WDAS eavttuid oahpahallái ja plána das mo son áigu máhcahit gelbbolašvuođa ruovttoluotta sámi servodahkii, nu go omd sosiála mediaid bokte, logaldallamiid jnv.

Čális ohcama, eanemusat 1 siiddu, mas čilget iežat duogaža ja du plána gelbbolašvuoda máhcaheapmai. Sádde ohcama dán čujuhussii ja merke ohcama “WDAS oahpahalli”: kmr@saamicouncil.net.

Ohcanáigemearri WDAS oahpahallin ja mátkestipendii: 13.01.20 dii. 09:00 norgga/ruoŧa áigi ja 10:00 suoma áigi.

Oktavuođadieđut

Christina Hætta, Sámiráđđi
+47 48021734
kmr@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Sommartid:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?