måndag 29 november 2021
karta över det traditionella samiska området
Det traditionella samiska området brer ut sig i fyra riken.

Samerna i Sverige

Samerna i Sverige har en lång anknytning till sina traditionella områden. Unika näringar och viljan att bevara och överföra sin etniska identitet till nästa generation är utmärkande.

Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. Det området kallas Sápmi. Sápmi är mer än ett geografiskt område, det är också en kulturell och språklig gemenskap.

Hur många samer finns det?
En vanlig uppskattning i dag är att det finns 80.000-100.000 samer i världen. I Sverige beräknas det finnas 20.000-40.000 samer. Det är osäkert hur många med samiskt påbrå som själva identifierar sig som samer. Någon folkräkning på etnisk grund görs inte i Sverige och därför är siffrorna osäkra. Samer är bosatta i hela landet även om de flesta bor i Norrbottens och Västerbottens län, samt efter fjällkedjan.

Renskötsel
Många kopplar ihop samer med renar. Ungefär 2500-3000 samer i Sverige är beroende av renskötsel som inkomstkälla (köttproduktion). Många fler, särskilt i Norrbottens län, har ett renmärke och äger renar som sköts av en yrkesverksam renskötare.

Andra traditionella näringar
Andra traditionella näringar är jakt, fiske och duodji (slöjd och konsthantverk). Idag är samer verksamma inom de flesta landsbygdsnäringar som bedrivs i de nordligare delarna av landet, ofta som kombinationsnäringar, såsom småskaligt gårdsbruk och samisk turism. Det finns för övrigt samer inom de flesta yrken.

Definition av urfolk
En vanlig definition av urfolk eller ursprungsfolk är att de härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område som tillhör landet, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställandet av nuvarande statsgränser. Utmärkande för ett urfolk är viljan att bevara, utveckla och överföra sin etniska identitet, kultur och sociala institutioner och brukandet av sin traditionella livsmiljö till framtida generationer.

Samerna har en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit och fortfarande bedriver sina näringar och utövar sin kultur. Anknytningen går tillbaka till tiden långt före nationalstaternas bildande. Hur långt är svårt att med säkerhet veta. En del säger 10 000 år och andra 3 000 år. Oavsett uppfyller dagens samer de facto definitionen för urfolk mycket väl.

Folkrättsligt skydd
1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. År 2000 infördes en minoritetsspråklag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en. Samerna är sedan 2011 erkända som ett folk i Sveriges grundlag. I egenskap av urfolk har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. 

  • 1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige som har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige (prop 1976/77:80).
  • År 2000 infördes en minoritetsspråklag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en (Prop. 1998/99:143, SFS 2009:724).
  • Sedan 2011 erkänns samerna som ett folk i Sveriges grundlag (Prop. 2009/10:80, ändring av RF 1:2 6 st; riksdagsbeslut 2010-10-24).

Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Ett folk har teoretiskt en större rätt till självbestämmande än en minoritet och ett folk har en starkare ställning än ett urfolk. Ett urfolk har kulturella rättigheter men inte samma rätt till självbestämmande som ett folk. 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?