onsdag 24 juli 2024
Per-Olof Nutti och kulturministern
Per-Olof Nutti överlämnade hemställan till kulturminister Amanda Lind den 12 juni 2019. Foto: Malin Mäkelä

Hemställan om sanningskommission inlämnad

Den 12 juni 2019 överlämnade styrelsens ordförande Sametingets hemställan om att regeringen ska finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska folket.

Bakom hemställan står Sametingets styrelse tillsammans med deltagande samiska organisationer och samepolitiska partier. 

Hemställan i sin helhet finns att läsa i högerspalten. Den avslutas med följande förväntningar och förutsättningar:

 • Att förberedelser och genomförande av en sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot samiska folket och samers mänskliga rättigheter ska finansieras av staten.
 • Att långsiktig finansiering säkras och att det finns mekanismer för att hantera oförutsedda behov.
 • Att finansieringen ska vara oberoende av andra insatser som staten gör på det samepolitiska området.
 • Att kommissionen ska ha ett oberoende och starkt mandat.
 • Att kommissionens ledamöter ska åtnjuta stort förtroende i både det svenska och det samiska samhället.
 • Att processen förankras i det samiska samhället så att arbetet når olika grupper av samer med vitt skilda erfarenheter för att undvika mer splittring internt i det samiska samhället.
 • Att sociala och psykosociala stödfunktioner tidigt upprättas.
 • Att gränsöverskridande kunskapsutbyte fortgår med de pågående processerna i Norge och Finland.
 • Att i arbetet ta del av erfarenheter från internationella kommissioner.
 • Att Sametinget ska arrangera folkmöten/hearings runt om i Sverige för att förankra arbetet i det samiska samhället och utifrån resultatet utarbeta mandatet för sanningskommissionen.
 • Att sanningskommissionen förutsätts följas av en försoningsprocess efter genomfört kommissionsarbete, givet att de rekommendationer som kommissionen föreslår uppfylls.

Kontakt:

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande
tel. 070-376 31 12

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-08-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?