söndag 21 juli 2024

Sverige tillsätter en sanningskommission

2012 inlämnades en motion till Sametinget om att inrätta en sanningskommission. Den 3 november 2021 har ett regeringsbeslut äntligen tagits. Sametinget och regeringen är överens om direktiven för en sanningskommission men ännu återstår att utse ledamöterna till kommissionen.

Vid regeringens sammanträde den 3 november 2021 togs beslut om att inrätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den gentemot samerna förda politiken i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket.

Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som kan bidra till upprättelse och främja försoning.

- Sametinget välkomnar regeringens beslut att inrätta en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket. Det innebär att sanningskommissionen äntligen kommer att bli verklighet, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

- Det är nu dags att det samiska folkets historia och verklighet kommer fram i ljuset. Sanningskommissionen har ett stort och viktigt arbete framför sig med att granska statens övergrepp mot det samiska folket och enskilda samer, såväl historiska som de övergrepp och diskriminering som fortsätter än idag, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Direktiven innebär att sanningskommissionen ska kartlägga och granska, synliggöra, analysera och belysa konsekvenserna av den förda politiken gentemot det samiska folket. Kommissionen ska även sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samerna, delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet.

- Kommissionen har fått ett brett mandat för att kunna vända på varje sten. Ett viktigt uppdrag för kommissionen är att föreslå åtgärder som ska leda till upprättelse och en förändring, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2025.

Kontakt

Håkan Jonsson
styrelseordförande
070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

Marie Persson Njajta
sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
073-806 98 48
marie.persson.njajta@sametinget.se 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-04-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?