torsdag 25 juli 2024
Gruppbild från mötet
Representanter för samiska organisationer och partier samlade i Kiruna den 6-7 mars 2018. Foto: Marie Enoksson

Samtal om hinder och möjligheter med en sanningskommission

I två dagar har representanter för samiska organisationer, samtliga sametingspartier och delar av Sametingets styrelse träffats för att resonera kring hur arbetet mot en samisk sanningskommission ska gå vidare. Som underlag har man ett arbete med omvärldsrapport och SWOT-analys som en arbetsgrupp tagit fram.

Först presenterade arbetsgruppen en omvärldsrapport. Hur ser det ut i Norge och Finland och hur går man vidare med arbetet där? Omständigheterna på den norska och finska sidan av Sápmi har utvecklats under arbetets gång och arbetsgruppen har följt respektive process. Kontakt med de ansvariga på norsk och finsk sida ska etableras.

Arbetsgruppens SWOT-analys användes för vidare diskussion inom den större grupp som samlats i Kiruna 6-7 mars 2018. Glädjande nog var samtliga sametingspartier på plats för att resonera kring det för det samiska samhället så viktiga och allvarliga arbetet om innehållet i en eventuell framtida sanningskommission.

- Stämningen i gruppen är konstruktiv och framåtsyftande, säger Simon Wetterlund som leder mötet.

Deltagarna samtalade i mindre grupper för att komma med inspel till SWOT-analysen. Arbetsgruppen ska sedan redigera och färdigställa analysen innan den blir offentlig. SWOT är ett verktyg som kan bidra till att synliggöra de svagheter, styrkor, möjligheter och hot som en process mot en sanningskommission kan möta.

- Arbetsgruppen har levererat ett jättebra resultat, där man lyfter fram flera viktiga utredningsområden, säger Simon Wetterlund.

- Analysen utgår från ett läge där vi kan tänka oss att påbörja en process för inrättande och tidigt får en bild över vilka möjligheter och hinder vi gemensamt kan se för att gå vidare med processen, säger Krihke Nordling och Isak Utsi från arbetsgruppen.

Tänkbara sätt att gå vidare skulle kunna vara att initiera hearings för att inhämta synpunkter och inspel till mandat (likt Norge och Finland) och att samarbeta över gränserna, fördjupa etablerade kontakter och kanske delta i hearings på norsk och finsk sida. Andra saker kan behöva utredas ytterligare, till exempel jämförelse av vilka resurser andra stater gått in med, juridiska förutsättningar för en sanningskommission i Sverige och modeller för etablering. Arbetsgruppen föreslår även att en portal skapas för informationsutbyte och för att säkerställa transparens i arbetet.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?