söndag 14 juli 2024
mostphotos.com

Medel till förankringsprocess inför en samisk sanningskommission

Nu är det klart att Sametinget får medel för förberedelser och förankring i det samiska samhället inför etablerandet av en sanningskommission. Beredningsprocessen ska genomföras fram till mars 2021.

Dagens rasism mot samer har samband med okunskap om det samiska folket. Det är därför en prioriterad fråga att söka, samla och sprida kunskap om historien och kopplingen till dagens villkor för samer, menar regeringen. 

- Sametinget är väldigt glada för det här beslutet, det är en mycket viktig beredningsprocess för det samiska folket, säger Matti Berg som är sammankallande för styrelsens arbetsgrupp för samisk sanningskommission.

Det samiska folket ska genom sina berättelser om statens övergrepp bestämma om vilka teman och angelägna frågor som kommissionen ska ta upp i sitt arbete och då kan samerna själva förbereda kommissionens arbete så långt det är möjligt. Liknande förberedande processer har också genomförts i Norge och Finland inför de sannings- och försoningskommissioner som påbörjats där.

Sametinget skickade in en begäran om finansiering av en sanningskommission i början av juni förra året. I den ingick även finansiering för att förbereda kommissionen genom samtal med det samiska folket för att förankra arbetet i det samiska samhället. Utifrån resultatet ska mandatet för sanningskommissionen utarbetas. Hur beredningsprocessen ska genomföras inom den tidsram som nu är föreslagen och med eventuella anpassningar på grund av corona-pandemin, är emellertid ännu oklart.

- Sametinget har en skyldighet att följa de riktlinjer som finns. Det innebär att vi får se hur samhällsläget ser ut framåt hösten och vintern, menar Matti Berg.

Om förbudet kvarstår och föreskrifterna fortfarande gäller, så blir det en utmaning att genomföra en beredningsprocess.

- Men det är viktigt att vi gör det bästa möjliga utifrån rådande omständigheter så att sanningskommissionen får det underlag som behövs för att komma igång. Det är ett oerhört viktigt arbete att klarlägga svenska statens övergrepp mot det samiska folket, säger Matti Berg.

Genom att höra vilka frågor och teman som är viktiga, hur kommissionens sammansättning bör se ut och vilka andra angelägna frågor som sanningskommissionen bör ta upp i sitt arbete, hoppas Sametinget få ett gott underlag inför det fortsatta arbetet.

Kontakt

Matti Blind Berg
Styrelseledamot
Sammankallande i arbetsgruppen för en samisk sanningskommission

Tel. 070-397 69 77

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?