söndag 4 december 2022

Konsultationsordning

Nu är konsultationsordningen på väg att bli verklighet. Efter en lång process och en omarbetad proposition har riksdagsbeslutet äntligen tagits.

Den 30 september 2021 beslutade regeringen om en omarbetad proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket. Det omarbetade förslaget innebär bland annat att konsultationsordningen införs i två steg.

Konsultationsordningen innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter samt – efter en ändring av lagen – regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. 

Ett riksdagsbeslut togs den 26 januari 2022 med röstsiffrorna 139 ja och 109 nej. M, SD och KD reserverade sig mot beslutet. 

Den nya lagen träder i kraft den 1 mars 2022.

Kommuner och regioner blir konsultationsskyldiga genom den ändring av lagen som föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-03-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?