söndag 23 juni 2024

Ännu en samisk seger i Girjas-målet

Samebyn Girjas har bättre rätt än staten till småviltsjakt och fiske på samebyns område, men det utesluter inte andras rätt. Det säger hovrätten i sin dom den 23 januari 2018 som är mycket kortare och tunnare än tingsrättens dom.

Hovrätten har idag den 23 januari 2018 meddelat den principiellt viktiga domen i målet mellan Girjas sameby och den svenska staten.  Hovrätten gav Girjas sameby rätt men domen är lite otydligare än tingsrättens dom. Samebyn har bättre rätt men det utesluter inte andras rätt. Samtidigt står det i domen att de regler som finns, att länsstyrelsen upplåter rätten till småviltsjakt och fiske, inte strider mot grundlagen och EU:s lagstiftning.

Samebyn har vunnit i den principiella frågan. Statens utgångspunkt var att staten i egenskap av lagfaren fastighetsägare har jakt- och fiskerätten på området. Staten har därmed förlorat i frågan om äganderätten och får enligt domen betala rättegångskostnaderna på drygt 4 miljoner.

-  Hovrättens dom var inte helt oväntad mot bakgrund av tingsrättens dom, men än är inte sista ordet sagt eftersom målet troligen kommer att avgöras av Högsta Domstolen, säger Per Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget.

Nu får man hoppas att alla parter och intressen i det svenska samhället kan hantera utgången av målet på ett professionellt sätt. Efter  tingsrättens dom 2016 kom många överreaktioner och populistiska övertolkningar bland annat från en del av Svenska Jägarförbundets företrädare. Samebyns ordförande Matti Berg brukar säga att det inte handlar om att utestänga jägare och fiskare, utan om att samebyn ska förvalta jakten och fisket - inte staten via länsstyrelsen. Hovrätten anser dock att dagens regler inte är grundlagsstridiga. Om de ska ändras är en politisk fråga, enligt hovrättspresident Margareta Bergström.

Att hela denna fråga hamnade i domstol beror till en del på att en majoritet i Sveriges riksdag beslutade om  den s.k. fria småviltjakten i fjällen, samtidigt som samerna hölls utanför processen.

- Förhoppningsvis får vi en diskussion och debatt om både utgången och konsekvenserna av målet som håller sig inom rimligheternas gräns, fortsätter Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti.

Huvudproblemet är att Sveriges lagstiftande församling länge blockerat förändringar i samepolitiken och framförallt det som rör rennäringslagstiftning och frågor kopplade till renbete, jakt, fiske och rätten till land och vatten.  När den politiska vägen varit  stängd har samerna sett sig tvungna att gå domstolsvägen. Rättsprocesser som Skattefjällsmålet, Nordmalingsmålet m.fl. är exempel på denna trend. 

Girjasmålet kommer sannolikt att bli en ytterligare korrigering av den svenska samepolitiken, men vart det bär hän vet inget säkert.

- Den osäkerheten får vi leva med när det svenska politiska systemet inte vill ta i frågorna och överlåter till  domstolarna att lösa problem och utmaningar som till en del är av politisk natur, konstaterar Per Olof Nutti, styrelseordförande i Sametinget. Domstolen bollar på sätt och vis nu tillbaka till politikerna.

Sametinget inledde en ny mandatperiod i september och den nya politiska ledningen har som målsättning att stärka det samiska folkets rättigheter, bl.a. i förhållande till självbestämmande och rätten till land och vatten.

- Det är otroligt glädjande att hovrätten bekräftar samebyns rätt. Det är uppenbart att den svenska politiken ännu ligger efter när det gäller de samiska rättigheterna. Trots återkommande internationell kritik så har man inte tagit sitt ansvar, säger Lars Miguel Utsi, Sametingets vice ordförande.

- Vi kommer nu från Sametingets sida arbeta för att den svenska staten ska ta det ansvaret och göra nödvändiga ändringar för att lagstiftningen fullt ut ska motsvara våra urfolksrättigheter, avslutar Utsi.

Kontakt:

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande

Tel. 070-376 31 12
____

Rättegången vid Hovrätten i Umeå påbörjades den 8 november och avslutades den 13 december 2017. Gällivare tingsrätt fastställde i dom som meddelades den 3 februari 2016 att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område och att staten därmed inte får upplåta jakt- och fiskerätt där. Staten har därefter överklagat tingsrättens dom och yrkat att samebyns talan ska ogillas. Staten och samebyn har i hovrätten till stor del åberopat samma bevisning som vid tingsrätten.

Staten företräds av Justitiekanslern genom advokaterna Hans Forssell och Jonas Löttiger från Everheds advokatbyrå i Stockholm. Ombud för Girjas sameby är advokat Peter Danowsky och jurist Ulrika Lundgren från Danowsky och Partners advokatbyrå i Stockholm.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?