söndag 23 juni 2024
renar

Debatt: Brist på kunskap om samernas rättigheter

Med anledning av Sverigedemokraternas utspel att renskötseln ska släppas fri för alla i Sverige, vill vi sametingspolitiker komma med ett klargörande om samernas rättigheter som eget folk i Sverige.

Nu som för 400 år sedan, hälsar vi alla välkomna till Jokkmokks marknad för att idka handel och lösa mellanhavanden genom dialog inom ramen för rättsstatens principer. Denna gång får vi dock en känsla av att Jimmy Åkesson och SD kommer till Jokkmokk med ett "järnrör", för att använda SD:s egen retorik.   

SD argumenterar att staten har reserverat renskötseln för samerna, och att detta skulle vara ett privilegium som staten gett samerna. Det är direkt felaktigt. Samerna fanns i Norden långt innan de nordiska staterna bildades. Samerna har upparbetat rätten till land och vatten genom långvarigt bruk, s.k. urminnes hävd och erkänd sedvana. 

Sverige har erkänt samerna som eget folk i grundlagen. Renskötselrätten har samma status som rätt till egendom i övrigt. Dessa rättigheter bekräftas i FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter från 1966, där alla folk ges rätt till självstyre. Detta har förtydligats i det internationella arbetet med folkrätten. Konventioner har tillkommit för att stärka rättigheterna för barn, kvinnor, arbetare med flera grupper. Urfolkens rättigheter har tydliggjorts i FN:s Urfolksdeklaration, ILO-konvention nr. 169, konventionen om Biologisk mångfald, med flera andra konventioner, deklarationer och resolutioner i FN, som Sverige i de flesta fall har ratificerat.

Att de nordiska länderna samt Ryssland har koloniserat Sápmi-Sameland, innebär inte att samerna ska ha mindre rättigheter än andra folk, att skydda och bevara sin kultur, sina språk, näringar och traditioner. Sverige har sedan lång tid tillbaka förpliktat sig utifrån folkrätten att inte bara respektera, utan även skydda, samernas kultur och de rättigheter som följer av detta. 

SD menar att renskötseln är en näring vilken som helst och ska då kunna utövas av vem som helst. Detta är ett eko från den tidigare mörkare rasbiologiska eran för ca hundra år sedan, då svenska staten gjorde allt för att förminska samerna och göra renskötseln till endast en näringsgren. De samer som inte var renskötare förlorade alla rättigheter till sin egen kultur, till sitt land och till att bedriva samiska traditionella näringar.

Idag står den samiska kulturen stark. Men samerna behöver fortsättningsvis skydd från världssamfundet för att behålla det som är grundvalen för den samiska kulturen, en naturkunskap byggd på tusenåriga traditioner som är förutsättningen för att kunna leva på renskötsel, jakt, fiske och vad naturen i övrigt ger. 

Om detta med tvång skulle tas ifrån samerna, som SD nu föreslår, skulle det innebära att koloniseringen av Sápmi tar ett steg tillbaka i den riktning som Sverige hade under rasbiologins glansålder. Det skulle innebära att det folk som inte har makten, i det här fallet samerna, skulle vara tvungna att inlemmas i majoritetskulturen och i längden ge upp sin egen kultur. Är det så Sverigedemokraternas Sverige ser ut? 

SD:s utspel ska också ses i ljuset av att partiet vill värva röster på bekostnad av samerna. Detta lyckades till en viss del i Härjedalen under förra valet där SD:s lokalavdelning drev en samefientlig politik. Det är uppenbart att kunskapen om samernas historia samt Sveriges koloniala historia är mycket bristfällig.

Det rättfärdigar dock inte det faktum att SD bygger ett hat mot samer, för att värva några väljare utifrån okunskap och felaktiga antaganden. Det är både cyniskt och ovärdigt i ett demokratiskt land som Sverige. Vi ser en mycket oroande utveckling i Sverige när det finns ett riksdagsparti som driver en politik som bygger på att skapa motsättningar mellan olika folkgrupper i allmänhet, och nu också mellan samer och svenskar.

 

Ol-Johán Sikku
Sametingets vice styrelseordförande tillika ordförande i Sametingets näringsnämnd
070-171 80 34
ol-johan.sikku@sametinget.se

Torkel Stinnerbom
Ordförande i Sametingets Rennäringsnämnd
070-214 87 82
torkel.stinnerbom@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-02-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?