söndag 21 juli 2024

Ortnamn

Ortnamn är en källa till kunskap om samiska språk och samisk historia. Ortnamnen bekräftar det samiska folkets närvaro i landskapet sedan urminnes tider. 

Ortnamn är viktiga för identiteten och vårt behov av att känna hemmahörighet och trygghet. Ortnamnen bekräftar att det samiska språket är viktigt i samhället. Då de används sänder de en viktig signal om språkets status, och inte minst är det betydelsefullt för de uppväxande generationerna. Vägskyltar och andra skyltar på samiska utgör för små barn ”den första samiska läseboken”. Att de samiska ortnamnen används och är synliga är en viktig del i den språkliga revitaliseringen. 

Platser är förbundna både fysiskt i landskapet och mentalt genom berättelser, det vill säga genom språket. En plats har en mening, en historia och inte minst ett namn. Runt om i Sápmi försiggår lokala samiska ortnamnsstudier med olika intensitet. Gemensamt för dessa gruppers arbete är att man vill återta sina ortnamn och synliggöra dem.

Det är mycket viktigt att använda sig av rätt ortografi när man skriver ortnamn, bland annat för att människor som inte känner till var orten eller platsen är belägen också ska kunna söka och återfinna ortnamnet på kartorna. Det är också av stor betydelse, t.ex. när brandkår, ambulans eller polis ska söka sig fram till en viss adress i kritiska situationer. Stavningen av ortsnamn på olika samiska språk kan variera och kan ha ändrats sedan sist - så kolla alltid i Kartsök och ortnamn, Lantmäteriets karttjänst på nätet.

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och kommunal verksamhet användas i sin godkända form (4 § God ortnamnssed i Kulturmiljölagen). Om man tycker att stavningen på ett ortnamn eller platsnamn är felaktig så är det Lantmäteriet man ska kontakta i första hand. Sametinget får sedan yttra sig i ärendet. När Lantmäteriet fattat beslut, ska vi följa detta i våra listor och rekommendationer.

Stavning av samiska ortnamn följer de beslutade kartspråkgränserna (flertalet följer samebygränser). I Sverige finns dessa kartspråkområden representerade: sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?