onsdag 16 augusti 2017

Korttidsstudiebidrag för studier i samiska

Sametinget ansvarar för fördelning av korttidsstudiebidrag till den som bedriver kortare studier i alfabetisering i samiska.

Utbildningsanordnare 
Du kan få korttidsstudiebidrag om du deltar i en kortkurs i Sverige:

 • anordnad av Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk
 • anordnad av folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning
 • en studiecirkel

Vem kan söka?
En förutsättning är att du själv, eller dina föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet eller att du är upptagen i röstlängden till Sametinget.

Ansökningstider 
OBS! Ansökan lämnas till Sametinget senast en (1) månad före utbildningsstart (dvs. att ansökningsblanketten ska ha inkommit till Sametinget senast 1 månad före utbildningsstart).

För sommarkurser (juni, juli och augusti) ska ansökan vara Sametinget tillhanda senast den 1 maj.

Om bidraget
Syftet med korttidsstudiebidraget är att främja det samiska språket så att samer som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på samiska får tillfälle att lära sig det.

 • Studiebidraget är skattefritt 91,28 kronor per timme (2017).
 • Studiebidraget är inte semesterlönegrundande eller pensionsgrundande.
 • Bidraget gäller endast korta kurser. En kurs får omfatta högst 14 hela dagar eller 112 timmar. Du kan få statsbidrag för flera kurser per år, men studierna får sammanlagt omfatta högst 30 dagar eller 240 timmar per år.
 • Du kan även få bidrag för skäliga kostnader för resor, kost och logi (se Föreskrifter STFS 2008:1, 6 § och 7 §). 
 • Lärare/kursledare är inte bidragsberättigad.
 • Barn/skolelever som omfattas av skolplikt där behov att lära sig skriva och läsa på samiska ska tillgodogöras, är inte bidragsberättigade.
 • Universitetsstudier är inte bidragsberättigade.
 • Kurs/utbildning utanför Sverige är inte bidragsberättigad.

Hur ansöker man?
Ladda ner ansökningsblanketten och fyll i den.  OBS! Kursbekräftelse och/eller kursplan från utbildningsanordnaren ska bifogas ansökan. Om du har frågor kan du kontakta vår handläggare,                 tel. 0971-557 80.

Skicka ansökan till: Sametinget, Box 90, 981 22 Giron.

Studiemål (ska anges i ansökan):

Mål 1: Samisktalande

Mål 2: Nybörjare

Mål 3: Samisktalande, fortsättning

Mål 4: Nybörjare, fortsättning

Läs mer om vad varje studiemål innehåller via denna länk

 

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-08-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?