måndag 27 maj 2024

Kontrollprogram avvecklas

Livsmedelsverkets kontrollprogram med anledning av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986 avvecklas. Ansvaret för att renkött med halter av cesium-137 över gränsvärdet inte kommer ut på marknaden läggs över på näringen själv och slakterierna. 

Livsmedelsverket kommer att avveckla sitt kontrollprogram för radioaktivt cesium i renkött. Från och med juli 2022 kommer kontrollprogrammet därmed att upphöra. Det betyder INTE att behovet av åtgärder och kontroll tas bort utan att ansvaret för att renkött med halter av cesium-137 över gränsvärdet (1500 Bq/kg) inte kommer ut på marknaden läggs över på näringen själv och slakterierna.

Sametinget kommer att ge ut anvisningar för var och när renkött bör undersökas (på motsvarande sätt som hittills har reglerats av Livsmedelsverkets kontrollprogram). Dessa anvisningar kommer att utformas på motsvarande sätt som i Livsmedelsverkets nuvarande provtagningsplan (bilaga 2 i det årliga beslutet om kontroll).

Liksom tidigare tillhandahåller Sametinget service när det gäller externmätning av levande renar och vid slakteri och bekostar de analyser av köttprov som krävs för att garantera att gränsvärdet inte överskrids.

Sametinget kommer även fortsättningsvis att ansvara för rekommendationer om åtgärder (främst utfodring före slakt) och bekosta nödvändiga åtgärder för att minska risken att renar som skickas till slakt överskrider gränsvärdet.

Nya rutiner i sammanfattning:

  • Gränsvärdet 1500 Bq 137Cs per kg för renkött kvarstår.
  • Ansvaret ligger på primärproducenten och slakterierna.
  • Sametinget utfärdar riktlinjer för åtgärder (utfodring), mätning och provtagning och betalar de kostnader som detta medför.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?