måndag 28 maj 2018

Om projektbidrag

Projektbidrag som främjar den samiska kulturen ges till projekt som verkar i linje med det kulturpolitiska handlingsprogram som Sametinget antagit. Bidraget kan sökas av sameföreningar, samiska organisationer, institutioner, bolag, stiftelser, Sametingets kansli, samebyar och enskilda.

Ansökningstider
Ansökningar om projektbidrag ska vara inlämnade senast dessa datum:

 • 1 maj
 • 1 november

Några viktiga saker att tänka på:        

 • Använd Sametingets blankett för ansökan av projektbidrag.
   
 • Beslut kan inte fattas förrän ansökan är fullständig.
   
 • Kulturnämnden beviljar inte bidrag i efterhand.
   
 • Kulturnämnden beviljar inte bidrag till projekt som redan har fått bidrag från kulturnämnden.
   
 • Om du tidigare har fått projektbidrag måste du lämna fullständig redovisning av avslutade projekt innan en ny ansökan kan prövas.

Ytterligare villkor kan vara antagna i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.

Projektbeskrivning
I projektbeskrivningen ska du ange projektets syfte, målgrupp, genomförande och resultat.

Beviljat projektbidrag
Vi har blanketter för rekvisition och redovisning av projektbidrag. Läs mer om redovisning av bidrag.

Logotyp
Vid annonsering och marknadsföring som rör projektet ska du ange att projektet har fått bidrag från Sametinget. Använd Sametingets logotyp  Ladda ner filer

Återbetalning

 • Om väsentliga förändringar i projektet genomförs utan samråd med Sametingets kulturnämnd kan hela eller delar av projektbidraget återkrävas.
 • Utebliven redovisning medför att hela eller del av bidraget återkrävs av Sametinget.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-04-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?