torsdag 22 februari 2018

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag som främjar den samiska kulturen kan ges till samiska föreningar, organisationer och stiftelser som verkar i linje med gällande kulturpolitiskt handlingsprogram.

Dags att ansöka om verksamhetsbidrag för 2018!
Ansökan som skickas per post ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 november. Ansökan kan även skickas via e-post eller fax senast kl. 24.00 den 1 november, men ska då följas av en underskriven ansökan som skickas per post.
 
Skicka ansökan till:

Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA

E-post: kansli@sametinget.se
Fax: 0980-780 31  

Blanketten finns här!

Några viktiga regler att förhålla sig till vid ansökan om verksamhetsbidrag:

 • Verksamhetsbidrag till samiska föreningar och organisationer beviljas om de har ett ideellt syfte, är verksamma inom Sverige och är bildade av samer för samer.
   
 • Politiska partier och sammanslutningar som deltar i sametingsvalet eller andra allmänna val beviljas ej bidrag via kulturnämnden.
   
 • Sametingets kulturnämnd beviljar inte bidrag i efterhand.
   
 • Ansökan behandlas av kulturnämnden först när ifylld blankett med fullständiga uppgifter har inkommit.
   
 • Ansökan som inkommer till Sametinget efter ansökningstidens slut prövas inte.
   
 • Föreningar ska i ansökan ge en beskrivning av arbetet med samisk språkutveckling. Organisationer och stiftelser ska bifoga en handlingsplan för sitt arbete med samisk språkutveckling.
   
 • Ni ska ge en beskrivning av arbetet med att öka jämställdheten i verksamheten. Om ni har en jämställdhetsplan kan den bifogas ansökan.
   
 • Om ni tidigare har fått verksamhetsbidrag ska en fullständig redovisning lämnas, innan en ny ansökan kan prövas.
   
 • Ofullständiga ansökningar avslås.

Ytterligare villkor kan vara antagna i Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram.

Ansökningstid
Ansökningar om verksamhetsbidrag behandlas en gång per år. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast den 1 november. Även ansökan per e-post till kansli@sametinget.se eller  fax 0980-780 31 före kl. 24.00 godtas, men du måste skicka in den underskrivna ansökan med post.

Redovisning

Läs mer om redovisning av verksamhetsbidrag här

Återbetalning

 • Om väsentliga förändringar av verksamheten genomförs utan samråd med Sametingets kulturnämnd kan hela eller delar av verksamhetsbidraget återkrävas.
 • Utebliven redovisning medför att hela eller delar av verksamhetsbidraget återkrävs av Sametinget.
© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-11-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?