fredag 13 december 2019

Handölsdalen

Handölsdalen är en fjällsameby i Jämtlands län. Samebyn har sina åretruntmarker (renbetesfjäll) i Härjedalens kommun.

Areal
6831 km2

Vinterbetesmarker
Samebyn har sina vinterbetesmarker i  Härjedalens, Bergs och Åre kommuner.

Högsta renantal
Det är länsstyrelsen i Jämtlands län som fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 6000 djur i vinterhjorden.

Gruppansvariga renskötare
Samebyn har ca 15 gruppansvariga renskötare.

Angående riksintressen
För denna samebys betesområde har Sametinget ännu inte angett ett riksintresseanspråk.

Det är först vid en prövning det fastställs om ett riksintresse föreligger. I väntan på att riksintresseanspråken tillkännages kommer länsstyrelsen att använda det underlag den bedömer lämpligt i sitt arbete med att övervaka att riksintressen tillgodoses vid en prövning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Detta sätt att arbeta när det saknas utpekade riksintressen sker i enlighet med 3 § i Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
 

Länkar till kartor:

Karta över riksintressen

Karta över strategiska platser

Karta över renens viktiga områden

Karta över årstidsland

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2018-11-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySamebyar
MenySamebyar
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?