söndag 3 juli 2022
Renskiljning inf?r vintern
Innan flytten till vinterbeteslandet måste renhjorden delas upp. Foto: Marie Enoksson.

Företagsstruktur

I Sverige finns det en kvarts miljon renar och drygt tusen renskötare. Antalet renägare enligt renlängden är cirka 4 600. 60 procent av renägarna är män.

Kombinationsnäring
För att helt få sin försörjning från renskötseln bör företaget ha 500-600 renar. En vanlig uppskattning är att 2 500 personer helt eller delvis är beroende av de inkomster renskötseln ger. Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar som slöjd och turism. Många fler samer än renskötarna har renens bästa för ögonen och renskötsel är inte bara en sysselsättning, utan en omistlig och stark kulturbärare.
 

Område  Antal samebyar

Antal renägare

Antal renar i vinterhjord
Norrbotten (fjällsamebyar,  skogssamebyar) 24 3 135 145 000
Norrbotten (koncessionsomr.) 8 730 11 500
Västerbotten 7 330  52 500
Jämtland 12 403  45 000
Totalt i Sverige 51 4 598 254.000

(Källa: Sametingets statistik 2020)


Renhjordens storlek
Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan 220 000 och 260 000 i vinterhjord.  Svängningar i renhjordens storlek beror till största delen på variationer i natur­betet och förändringar i rovdjurs­förekomst.

Mansdominerad näring
60 procent av renägarna är män. Drygt 80 procent av renskötarna är män. Ca 80 procent av Sveriges renar ägs av män.

Inkomster och utgifter
De största inkomsterna i ett renskötselföretag kommer från försäljning av renkött och älgkött. De största utgifterna är fordon och bränsle.

Förbrukning
Renslakterierna får fram ca 1 400 ton renkroppar per år. Efter förädling är det ca 1 000 ton renkött som kommer ut på marknaden. Av detta kommer ca 250 ton renkött till butik varav 200 ton som renskav. Cirka 750 ton går till storkök och restaurang.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-06-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?