onsdag 29 januari 2020

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

Sametinget och länsstyrelsen utlyser nya medel till klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. Planen är att hitta två intresserade samebyar inom Norrbottens län som under 2019 vill starta arbetet med att ta en handlingsplan för klimatanpassning. Men alla intresseanmälningar välkomnas.

Sametinget och länsstyrelsen vill fortsätta arbetet med att samebyar tar fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. För att resurs- och tidsmässigt kunna möjliggöra att alla intresserade samebyar kan ta fram handlingsplaner för klimatanpassning behöver arbetet fördelas över fler år. Utifrån erfarenheter av pilotprojektet ser vi fördelar med att försöka synkronisera samebyar inom samma län eller något så när geografiskt samlat. Planen är att hitta två intresserade samebyar inom Norrbottens län som under 2019 vill starta arbetet med att ta en handlingsplan för klimatanpassning. Vi tar gärna emot intresseanmälningar från alla intresserade samebyar.

Syfte

Syftet är att ta fram en samlad bild hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder. Se även Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, kapitel 6, som beskriver Sametingets prioriterade klimatanpassningsåtgärder Läs mer.

Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna samt SMHI.

Bakgrund

Ett pilotprojekt har pågått under 2018 där samebyarna; Ängeså, Sirges, Ran och Ohredahke arbetat fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. Länk till publicerade handlingsplaner

Det finns även en syntesrapport av de fyra samebyarnas handlingsplaner. Det är en sammanfattning och kommer att utgöra underlag bland annat för att förmedla resultaten av pilotarbetena på ett pedagogiskt sätt i Sametingets fortsatta arbete med klimatanpassning. Länk till syntesrapporten

Inom pilotprojektet har delar av SMHI:s klimatdata bearbetats för att kunna användas i RenGIS och en manual för SMHI:s klimatdata har tagits fram. Länk till manual

Kontakt 

Om du är intresserad att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning eller har frågor kontakta Anne Walkeapää per telefon 0980-681 92 eller via e-post  anne.walkeapaa@sametinget.se

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-09-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?