söndag 14 juli 2024

Samisk utbildningspolitik

Utbildning är en hjärtefråga för det samiska samhället. Ett ökat utbud av samiska utbildningsalternativ ökar möjligheterna till egenmakt och inflytande.

Utbildningskommitté
Sametinget tillsatte vid plenum i oktober 2010 en utbildnings­kommitté som i samråd med Sameskolstyrelsen skrev ett förslag till ett utbildningspolitiskt program. Kommittén bestod av av Michael Teilus, Gunnel Heligfjell, Kristina Nordling, Karin Vannar och Josefina Skerk. Ellen Blind var utredningssekreterare. Handlingsprogrammet antogs av plenum i Östersund i oktober 2012.

Följande inslag redovisas i programmet:

 • Nulägesredovisning av samisk utbildning i Sverige, Norge och Finland
 • Sameskolstyrelsen och andra utbildningsinstitutioners uppdrag, mål, finansiering m.m.
 • Aktuell situation inom utbildningssektorn i Sverige
 • Vision och mål för samisk utbildning från förskola till universitet
 • Sametingets framtida roll och ansvar i fråga om utbildning och organisering av ev. framtida utbildningsfrågor
 • Läromedelssituationen inkl. behov av åtgärder
 • Lärar-/pedagogutbildning, nuläge samt framtida behov
 • Lagstiftning inom den kommunala skolan
 • Departementstillhörighet för sameskolorna

Utgångspunkter
En utgångspunkt i programmet är att Sametinget blir den ansvariga myndigheten för sameskolan och att sameskolan även fortsättningsvis är en skola med statlig huvudman. Att Sametinget övertar ansvaret för den samiska utbildningen är ett naturligt steg för att stärka det demokratiska och samiska inflytandet. Mest ändamålsenligt är att sameskolorna och därtill hörande verksamhet hör till utbildningsdepartementets ansvarsområde. Samhörigheten med sakdepartementet främjar utvecklingsmöjligheterna för samisk utbildning.

Utbildningspolitisk vision

 • Som urfolk är vi stolta över vårt arv och att vara en del av en levande samisk kultur. Från förskola till universitet/högskola, utvecklas och stärks den samiska identiteten och känslan av samhörighet även i tider av betydande förändring.
 • Vårt språk och vår kultur är sammantvinnade och stärker varandra. Därför undervisar vi i och på samiska. Vi lär oss att lyssna, tala, läsa och skriva på samiska. Våra barn och unga fostras i en anda av empati, hänsyn och respekt för våra medmänniskor. Vi tror på vår egen förmåga och tar egna initiativ och eget ansvar.
 • Vi är medvetna om hur vår historia och natur påverkar oss. Vår traditionella kunskap – árbediehtu– värderar vi högt och den är en levande del av undervisningen.
 • Vi är respekterade i det svenska samhället där det finns god kunskap om och förståelse för vår kultur.
 • Samiska utbildningsalternativ och modersmålsundervisning i samiska är tillgängliga i hela Sverige.
 • Sameskolan har en central plats och är en ovärderlig resurs för samiska inslag i andra utbildningar.

Utbildningspolitiska mål

Lärare i samisk utbildning:

 • En lärarutbildning med samiskt perspektiv, samisk kultur med goda möjligheter att läsa samiska.
 • Lärare i samisk undervisning är behöriga i de ämnen de undervisar.
 • Omfattande insatser för att öka tillgången på behöriga pedagoger.

Undervisning om samer:

 • All lärarutbildning ska innehålla undervisning om urfolket samernas kultur, språk, religion, historia och näringar.
 • Sametinget ska vara en resurs för Sveriges förskollärar- och lärarutbildningar i frågor som rör samer.
 • Relevant utbildningsmaterial om samer ska finnas tillgängligt.

Läromedel för undervisning på och i samiska:

 • Tillgången till läromedel för undervisning i och på samiska för alla åldrar och nivåer är fullgod.

Information om samisk utbildning:

 • Alla samer har kunskap om sina rättigheter och möjligheter till undervisning i samiska samt övriga samiska utbildningsalternativ inklusive samisk förskola.
 • Kommuner, skolor och berörda myndigheter har kunskap om samers rättigheter till samisk utbildning.

Tillgång till samisk utbildning:

 • Alla samiska barn och ungdomar har tillgång till samisk utbildning.

Förskola:

 • Samisk förskola är tillgänglig för alla samiska barn oavsett var i Sverige de bor.

Modersmålsundervisning i samiska:

 • Alla samiska elever har tillgång till modersmålsundervisning i samiska av hög kvalitet.

Integrerad samisk undervisning:

 • Integrerad samisk undervisning finns tillgänglig för alla samiska elever oavsett var i Sverige de bor.
 • Integrerad samisk undervisning ligger inom den garanterade undervisningstiden under skoldagen och är en del av motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan och gymnasiet.

Universitet/högskola:

 • Sametinget samarbetar med universitet och högskolor för att säkerställa brett utbud av kurser och utbildningar i samiska och med samiskt innehåll.
 • Möjligheterna att studera samiska på högskolenivå är fullgoda.
 • En högskole- eller universitetsfilial med samisk inriktning på svensk sida av Sápmi finns för att främja forskning och utbildning för och av samer.

Folkbildning:

 • Vuxna samer har goda möjligheter att lära sig samiska inklusive att lära sig att läsa och skriva på sitt eget språk.
 • Goda möjligheter finns att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i ämnen med samisk inriktning utanför grundskola, gymnasium och universitet/högskola.

Handlingsprogrammet finns att ladda ner i pdf-format i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-11-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?