tisdag 18 maj 2021

Urfolksspråkåret IYIL2019

Förenta nationerna har deklarerat år 2019 som det internationella året för inhemska språk – Urfolksspråkåret eller IYIL2019. Uppmärksammandet av IYIL2019 ska bidra till att främja och skydda urfolksspråk och förbättra levnadsvillkoren för dess talare. Eftersom 40 procent av de ungefär 6 700 språk som talas runt om i världen riskerar att försvinna vill FN uppmuntra till åtgärder och aktiviteter  för att bevara, återuppliva och stärka urfolksspråken.

Unesco koordinerar arbetet med IYIL2019. Aili Keskitalo som är sametingspresident i Norge, sitter i Unesco:s internationella styrgrupp som representant för urfolken i den arktiska regionen. 

Även Sametinget i Sverige och Språkcentrum uppmärksammar det internationella Urfolksspråkåret 2019 genom flera aktiviteter och event. Bland annat inleddes urfolksspråkåret med språkkonferensen ”Mijá giella” som hölls under Jokkmokks marknad. Vi har fler aktiviteter på gång, vilket du kan läsa om under fliken Aktiviteter IYIL2019 till vänster.

Exemplen är otaliga där folkgrupper övergett eller tvingats överge sina språk. Denna erfarenhet delar samerna med andra urfolk runt om i världen. Under de senaste hundra åren har en språkbytes­process pågått i det samiska samhället i Sverige som gjort svenska till det dominerande språket. Därför behövs särskilda insatser för att stärka de samiska språken. I Sverige bedöms samtliga samiska språk; nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska, vara hotade.

Språk är en tillgång inte bara som ett kommunikationsmedel utan för att språk definierar ens identitet. Att inte få tala sitt modersmål är förminskande och stigmatiserande. Om ens språk är förbjudet eller oönskat i skolan när man växer upp, krymper också ens självbild. Ett språk måste användas på alla arenor, inte bara i hemmet, för att utvecklas och bli ett samhällsbärande språk.

Det viktigaste för att rädda ett språk är att samhället skapar förutsättningar för talarna att tala språket och lära ut det till sina barn. Det kräver en nationell politik som erkänner och skyddar minoritetsspråk och ett utbildningssystem som ger förutsättningar för modersmålsundervisning. Den sociala och politiska miljön behöver uppmuntra flerspråkighet och se minoritetsspråk som en tillgång.

 

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?