fredag 1 mars 2024

Samebyarnas interna organisering

Under plenum i Arvidsjaur vecka 22 debatterades frågan om samebyarnas organisering och medlemskap. Debatten avslutades med en omröstning om återremiss av styrelsens förslag, vilken bifölls med rösterna 17-13. Frågan kom upp för plenumsbeslut i Åre 21-23 november 2024 men bordlades efter omröstning.

Regeringsuppdrag att analysera samebyarnas interna organisation

Regeringen beslutade den 20 maj 2021 om direktiv för en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska lämna förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande lagen. Samma dag lämnade regeringen i uppdrag till Sametinget att i nära dialog med samebyarna analysera frågorna om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör se ut (N2021/01633).

Sametinget ska enligt uppdraget verka för att de förslag Sametinget lämnar är sådana att det stora flertalet av samebyarna kan ställa sig bakom dem.

Arbetsprocessen

Sametinget utsåg en arbetsgrupp för att arbeta med frågan enligt ett av styrelsen antaget projektdirektiv. Styrgrupp för arbetsgruppen har varit Sametingets styrelse. Arbetsgruppen har bestått av rennäringschef Lars-Ove Sjajn, juristerna Nadja Åstot och Ellen Blind, renmärkeshandläggare Hans Inga samt för SSR, jurist Ida Åhrén. Sametingets styrelse beslutade den 5-7 april 2022 att tillförordna Kari Tuovinen, som referensperson med en med stark koppling till samer utanför samebyarna, att bistå arbetsgruppen.

I promemorian från arbetsgruppen föreslås i korthet:

  • att en sameby får upplåta jakt, fiske och mark inom samebyns året-runt-marker.
  • att en sameby får bedriva annan ekonomisk verksamhet om det inte innebär olägenhet för renskötseln.
  • att sameby får anta same som medlem om denne avser att verka för samebyns gemensamma bästa.
  • att ett antal bestämmelser gällande koncessionsrenskötsel och koncessionssamebyar ska utredas vidare.

Bestämmelser om ekonomiska förhållanden och kostnader för renskötseln samt styrelse och bystämma behålls till största del oförändrade. Inga förslag gällande om sameby ska kunna delas, fusioneras eller upphöra att existera lämnas.

Sametingets förslag

Arbetsgruppen har överlämnat sin utredning till styrelsen. Styrelsen har därefter tagit fram ett eget förslag, kallat Sametingets förslag, som lades fram för beslut i plenum, samlat i Arvidsjaur 30 maj - 1 juni 2023. 

I styrelsens förslag till plenum föreslås i korthet:

  • att sameby får upplåta jakt, fiske och mark inom samebyns året-runt-marker.
  •  att en sameby får bedriva annan ekonomisk verksamhet om det inte innebär olägenhet för renskötseln.
  • att Muonio sameby ska återställas till en skogssameby.
  • att same som kan härleda sitt ursprung inom en av dagens geografiska samebyar och uppfyller kriterierna för att upptas i Sametingets röstlängd, har rätt att bli medlem i den sameby denne kan härleda sitt ursprung från. Samebyn beslutar om medlemskap men om sökande blir nekad inträde kan samebyns beslut överklagas till Sametinget.
  • att Sametinget blir myndighet med ansvar för jakten och fisket, likt Sametinget är för renskötseln.
  • att ett antal bestämmelser gällande koncessionsrenskötsel och koncessionssamebyar ska utredas vidare.

Sametingets förslag återremitterades. Sametingets styrelse skrev inför plenum i Åre i november ett förtydligande till Sametingets förslag daterat 2023-05-10. Du hittar förtydligandet i högerspalten samt alla handlingar under Plenum.

Under plenum i Umeå 20-22 februari 2024 kommer frågan upp igen till beslut.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?