söndag 21 juli 2024
Hur packar man en ackja? Det är immateriell kulturkunskap. Foto: Marie Enoksson

Unesco-konvention skyddar immateriella kulturarv

Sametinget bidrar till arbetet med att förverkliga Unescos konvention om skydd för immateriella kulturarv. Vi ingår i samrådsgruppen för arbetet med konventionen och har även av Isof utsetts till nodansvarig expertmyndighet för samisk kultur. Vi samarbetar med de andra sametingen, då även Norge och Finland har skrivit under Unescos konvention.

Sverige skrev 2011 under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Regeringen har utsett Institutet för språk och folkminnen (Isof ) att som samordnande myndighet utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige. Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet och Statens musikverk genom Svenskt visarkiv är nodansvariga myndigheter/ institutioner inom sina respektive fackområden.

I frågor avseende det samiska immateriella kulturarvet sker arbetet i samråd med Sametinget. Sametinget ingår i dagsläget i samrådsgruppen för arbetet med konventionen tillsammans med Isof och noderna. Sametinget har även av Isof utsetts till nodansvarig expertmyndighet för samisk kultur. Sametinget ska bistå Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och bidra till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige. Det stärker det samiska arbetet nationellt men också samarbetet med de andra sametingen, då även Norge och Finland har skrivit under konventionen.

I konventionsarbetet finns en mångårig samverkan mellan sametingen i Sverige, Norge och Finland. Samiskt parlamentariskt råd (SPR) har som mål i sin handlingsplan att utforma en gemensam samisk viljeinriktning för förvaltning av samiskt kulturarv och traditionell kunskap. Det innebär att kartlägga i vilka frågor rörande självbestämmande, skydd och nyttjande av samiskt kulturarv och traditionell kunskap som sametingen redan nu har en gemensam ståndpunkt och i vilka frågor det behövs politiska ställningstaganden. Det kan handla om att söka svar på frågor som uppstår när kulturarv och traditionell kunskap blir objekt för forskning och annan verksamhet, och i lagstiftningsprocesser i olika stater och internationella forum (bl.a. WIPO, Unesco, CBD). Målet är att sametingen i alla tre stater ska ha samma ståndpunkt och viljeinriktning i dessa frågor.

För svensk del har tillämpningen av konventionen stor betydelse för att trygga och synliggöra det immateriella kulturarvet i hela landet. Konventionen ger möjligheter att visa på den mångfald som det immateriella kulturarvet rymmer. Sveriges prioriteringar är:

  • att verka för civilsamhällets engagemang och delaktighet
  • att verka för erfarenhetsutbyte mellan länder
  • att värna om expertkunskap samt
  • att främja det immateriella kulturarvets mångfald.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-05-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?