måndag 29 november 2021
Vägskylt i Tärnaby. Foto: Per-Martin Israelsson.

Sydsamiska och umesamiska ortnamn

Denna ortnamnslista är ett urval av ortnamn från det sydsamiska området i Sverige. De umesamiska namnformerna är markerade med SaU.

Obs! Denna lista har några år på nacken och stavningen behöver i vissa fall uppdateras i vissa fall. Kontrollera för säkerhets skull stavningen på det ortnamn du söker på Lantmäteriets hemsida för kartsök! 

Förkortningar för Län
Gävleb. = Gävleborgs län
N.b. = Norrbotten
Stockh. = Stockholm
V.b. = Västerbotten
V.N. = Västernorrland

Förkortningar för Kommuner
Arj. = Arjeplog
Arv. = Arvidsjaur
Bjurh. = Bjurholm
Dor. = Dorotea
Härnös. = Härnösand
Lycks. = Lycksele
Skell. = Skellefteå
Sor. = Sorsele
Storu. = Storuman
Ströms. = Strömsund
Sundsv. = Sundsvall
Söderh. = Söderhamn
Vilh. = Vilhelmina
Vind. = Vindeln
Åsele = Åsele
Östers. = Östersund
Ö-vik = Örnsköldsvik
Stockh. = Stockholm
Åre = Åre

A
Aaha
/SaU Áhá/ Aha (Sor. V.b.)
Aahka /SaU Áhkká/  Akkan (Storu. V.b.)
Aanege Anundsjö (Ö.vik V.n.)
Aanevaartoe Annevare (Vilh. V.b.)
Aarejaevrien gieles, Aaren laedtie Aronsjöliden (Vilh. V.b.)
Aavh-jaevrie /SaU Avjávrrie/ Ajaur (Lycks. V.b.)
Aavjaevrie Ajaur(forsen) (Storu. V.b.)
Aavjere Avasjö (Åsele V.b.)
Aavjere Vardofjäll (Vilh. V.b.)
Aavroleps fuersie Krokfors (Storu. V.b.)
Aerviesjaevrie /SaU. Árviesjávrrie/ Arvidsjaur (Arv. N.b.)
Alkejaevrie Älgsjö (Åsele V.b.)
Almesovvene Almsele (Åsele V.b.)

B
Baavrejaevrie
Pauträsk (Storu. V.b.)
Baektiesbierjie, Gïengeles govre Djupdal (Vilh. V.b.)
Baerjege Borgsjö (Åsele V.b.)
Baerniefuersie Gardikfors (Storu. V.b.)
Ballore, Bealloejaevrie /SaU. Bielluojávrrie/ Ballaren, Biellojaure (Sor. V.b.)
Barresoene /SaU. Bárjiege/ Barsele (Storu. V.b.)
Bastanjaevrie Bastansjö (Storu. V.b.)
Beetske Bäsksele (Vilh. V.b.)
Bienjedaelie Funäsdalen (Härje. Jämtl.)
Bïerne Björna (Ö.vik V.n.)
Bietsiejaevrie Tallsjö (Åsele V.b.)
Bijjie Spädtja Vålådalen (Åre Jämtl.)
Blaahnege /SaU Bláhnage, Bláhnagesuvvane/ Blattniksele (Sor. V.b.)
Buajtahke Bojtiken (Vilh. V.b.)
Buarkantjahke Borgafjäll (Dor. V.b.)
Bååhne Hosjöbotten (Åre Jämtl.)

D
Daana
/SaU Dáná/ Danasjö (Storu. V.b.)
Dearna Tärnaby (Storu. V.b.)
Dïeknjehke Tängvattnet (Storu. V.b.)
Derhvedslaedtie Torvsjö (Åsele V.b.)
Digkie-sovvene /SaU Diggie-suvvane/ Diksele (Sor. V.b.)
Doelteme-jaevrie /SaU Duölddiemejávrrie/ Kokträsk (Malå V.b.)
Draehkie /SaU Dráhkie/ Gargnäs (Sor. V.b.)
Dreejhöönine Trehörningssjö (Ö.vik V.n.)
 

E
Eajra
Idre (Älvd. Dal.)
Eejlesvaartoe Heligfjäll (Vilh. V.b.)

F
Faahtjere, Feehtjere
ee><ää Fättjaur (Vilh. V.b.)
Faantse /SaU Fántsa/ Fansen (Storu. V.b.)
Faepmie Fatmomakke (Vilh. V.b.)
Flïerke Flärke (Ö.vik V.n.)
Frööstege Frostviken (Ströms. Jämtl.)

G
Gaallajaevrie
/SaU Gállájávrrie/ Gubbträsk (Storu. V.b.)
Gaelpie Dalasjö (Vilh. V.b.)
Gaertiejaevrie /SaU Gárddiejávrrie/ Gardsjön (Storu. V.b.)
Gajhrege, Gajhtohke Matsdal (Vilh. V.b.)
Gaskeloekte Gaskeluokt (Storu. V.b.)
Geavtse /SaU Gávtsjávrrie/ Ammarnäs (Sor. V.b.)
Gïelese Gielas (Vilh. V.b.)
Gierkiesovvene /SaU Geärggiesuvvane/ Stensele (Storu. V.b.)
Glijre, Klïere Glen (Bergs Jämtl.)
Goerbevaerie /SaU Guorbbavárrie/ Kurbevare (Malå V.b.)
Graatja Umnäs (Storu. V.b.)
Guhkiesjaevrie Långvattnet (Storu. V.b.)
Gååpsene Gafsele (Åsele V.b.)
Gäjka Dikanäs (Vilh. V.b.)
Gärma Jorm (Frostv. Jämtl.)

H
Hïelle
Hälla (Åsele V.b.)
Hierkiejaevrie /SaU Heärggiejávrrie/ Fjällbosjö (Storu. V.b.)
Hïernesaande Härnösand (Härnös. V.n.)

J
Jeanoejåakoe
Åskilje (Storu. V.b.)
Jïjnjesovvene Storsele (Vilh. V.b.)
Jillie-Laajsere Västansjö (Storu. V.b.)
Jilliesjaevrie Västansjö (Vilh. V.b.)
Jillies loekte Vestanvik (Storu. V.b.)
Jovjaevrie Joesjö (Storu. V.b.)
Juava Jovan (Storu. V.b.)
Juksjaevrie /SaU Juksjávrrie/ Juksjaur (Storu. V.b.)
Jyörra /SaU Jyörra/ Jörn (Jörn V.b.)
Järvarebyjne Järvsjö (Vilh. V.b.)

K
Klimhpe
Klimpfjäll (Vilh. V.b.)
Knafta Knaften (Lycks. V.b.)
Kraeniesovvene /SaU Krániesuvvane, Guossasuvvane/ Vindelgransele
(Lycks. V.b.)
Kraapohke [Kraaponjaevrie] Dorotea [Bergvattnet] (Dor. V.b.)
Krovhtejaevrie Grytsjö (Vilh. V.b.)
Kruehkiejaevrie Hacksjö (Vilh. V.b.)
Kroenije Grönfjäll (Vilh. V.b.)

L
Laajnejaevrie
/SaU Lájdniejávrrie/ Lainejaur (Malå V.b.)
Laadtege Latikberg (Vilh. V.b.)
Liksjoe /SaU Likssjuo/ Lycksele (Lycks. V.b.)
Loemenjaevrie Lomsjö (Åsele V.b.)
Lubbsjaevrie Lubbträsk (Storu. V.b.)
Luspie /SaU Lusspie/ Storuman (Storu. V.b.)
Luvlieloekte Östervik (Storu. V.b.)
Läksjoe Lögda (Åsele V.b.)

M
Maalege
/SaU Máláge/ Malå (Malå V.b.)
Malkoemahkie Malgovik (Vilh. V.b.)
Miesiegoejhke Meselfors (Vilh. V.b.)
Mietskehke Röberg (Vilh. V.b.)
Mïetskejaevrie Bäverträsk (Lycks. V.b.)
Mihte Mittådalen (Härje. Jämtl.)
Muerhkie Mårkan (Storu. V.b.)

N
Neasna
Nästansjö (Vilh. V.b.)
Neassa Tännäs (Härje. Dal.)
Niestie njuenie Lövliden (Vilh. V.b.)
Njoktjenjuenie Svannäs (Vilh. V.b.)
Njoktjhjaevrie Svanabyn (Dor. V.b.)
Nolhpe /SaU Nulppa/ Nolpen (Sor. V.b.)
Nommehtsjaevrie Näsvattnet (Storu. V.b.)
Nordmelikse, Novlemaanege Nordmaling (Nordm. V.b.)
Nåara Härbergsdalen (Ströms. Jämtl.)
Nåarene /SaU Nuoráne/ Norsjö (Norsjö V.b.)
Nårhta Nordanås (Åsele V.b.)

O
Oksejohke Laxbäcken (Vilh. V.b.)
Onne giemnie, Henten laedtie Henriksfjäll (Vilh. V.b.)
Orrestaare Örnsköldsvik (Ö-vik V.n.)

P
Plaajhkije P><B Blajkliden (Vilh. V.b.)
Plaavere Blåsjön (Ströms. Jämtl.)
Provhke Ljusnedal (Härje. Jämtl.)

R
Raavrhjohke Rönnbäck (Storu. V.b.)
Raevkie Raukasjö (Dor. V.b.)
Rejkanjaevrie Rekansjö (Vilh. V.b.)
Riehkie Tegelträsk (Ö.vik V.n.)
Rïeksh vaartoe Ripfjäll (Storu. V.b.)
Rijsiejohke Risbäck (Dor. V.b.)
Råaskoe /SaU Ruosskuo/ Rusksele (Lycks. V.b.)
Råava, Råavoe Råsele (Vilh. V.b.)
Räjmere Remmarn (Ö.vik V.n.)
Rööpsnjuana Rönnäs (Vilh. V.b.)

S
Saadteskenjuana
Saxnäs (Vilh. V.b.)
Saedtieloekte /SaU Sáddieluoktta/ Blajken (Storu. V.b.) 
Sealma Öravan (Lycks. V.b.)
Sïerkeplueviegielese Rismyrliden (Vilh. V.b.)
Sjïelejaevrie Skälvattnet (Storu. V.b.)
Sjeltie Åsele (Åsele V.b.)
Sjädtavallie Sundsvall (Sundsv. V.n.)
Skaavtjan jaevrie Skäggvattnet (Storu. V.b.)
Skaalma Skalmodal (Vilh. V.b.)
Skillehte, Syöldete /SaU Syöldate/ Skellefteå (Skell. V.b.)
Skärvoe Skarvsjöby (Storu. V.b.)
Skåabpoegaedtie Hansbo (Vilh. V.b.)
Staare Östersund (Östers. Jämtl.)
Stejhka /SaU Steäjkka/ Malånäs (Malå V.b.)
Stoere Giemnie, Tjiehtele Kittelfjäll (Vilh. V.b.)
Straejmie Strömsund (Ströms. Jämtl.)
Strijmie Strimasund (Storu. V.b.)
Stuehkie Stockholm (Stockh. Stockh.)
Suarsa /SaU Suarssá/ Sorsele (Sor. V.b.)
Suvhpiesovvene Aspsele (Åsele V.b.)
Såaka Undersåker (Åre Jämtl.)
Såehkie-deava /SaU Såhkie-dievvá/ Björkbacka (Storu. V.b.)

T
Tïene
Tjärn (Ö.vik V.n.)
Tjaerhvieåejjie Björkberg (Lycks. V.b.)
Tjarvetje Gävle (Gävle Gävleb.)
Teanndaelie Tänndalen (Härje. Jämtl.)
Tjeedtege Gäddede (Ströms. Jämtl.)
Tjijrie Lövberg (Vilh. V.b.)
Tjoevtjejaevrie Siksjö (Vilh. V.b.) 
Tjåelmie Bergsund (Vilh. V.b.)

U
Ulliesjaevrie
Ullisjaure (Storu. V.b.)
Upmeje /SaU Ubmeje/ Umeå (Umeå V.b.)

V
Vaellienjuana
Vallenäs (Storu. V.b.)
Vijriesjaevrie Virisen (Storu. V.b.)
Vistege Fredrika (Bjurh. V.b.)
Vistegentjuvvelge Viskaberg (Åsele V.b.)
Voermese Ormsjö (Dor. V.b.)
Vualkasovvene Volgsele (Vilh. V.b.)
Vualtjere Vilhelmina (Vilh. V.b.)
Vuarnasovvene /SaU Vuordnasuvváne/ Vormsele (Lycks. V.b.)
Vudtele /SaU Vyöddale/ Vindeln (Vind. V.b.)

Å

Åanghkerenjeeruve
Ankarede (Ströms. Jämtl.)
Åarjelmïere Söderhamn (Söderh. Gävleb.)
Åarjel Saedtienjuana Södra Sandnäset (Storu. V.b.)
Ååltohke /SaU Ålduke(jávrrie)/ Norra Fjällnäs, Oltoken (Storu. V.b.)

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-09-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?