onsdag 24 juli 2024

Statsbidrag för samiska organisationer inom det minoritetspolitiska området

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning som gör det möjligt för samiska organisationer att söka statsbidrag. Syftet med statsbidraget är att stödja de organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer i deras arbete och verksamhet inom det minoritetspolitiska området.

Syftet med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheten för deltagande i minoritetspolitiska processer för de organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer.
 

Vilka organisationer kan ansöka om statsbidraget?

  1. Sameförening
  2. Samer för att främja samiskt inflytande och där medlemmarna till övervägande del utgörs av samer.
  3. Organisation som främjar samiskt inflytande och där medlemmarna till övervägande del består av andra samiska organisationer, sameföreningar eller samebyar.

Med att främja samiskt inflytande avses att bedriva verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för samerna, att främja samernas identitet, kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om samerna.

Ansökan om statsbidrag

Ansökan ska göras skriftligt. Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett. Ansökan ska vara hos Sametinget senast den 1 november. Skicka ansökan med tillhörande bilagor till kansli@sametinget.se alt postadress:

SÁMEDIGGI / SAMETINGET
Box 90
981 22  GIRON / KIRUNA

Ansökningsblanketten kommer att finnas tillgänglig efter sommaren.
 

Utbetalning

Utbetalning sker på det kontot som är angivet i ansökningsblanketten och betalas ut senast 1 april.

Redovisning av statsbidrag

Organisationer som beviljas statsbidrag ska redovisa statsbidragets användning och de bedömda effekterna av bidraget utifrån dess syfte. Redovisningsblanketten skickas ut i samband med beslutet
Redovisningen ska vara Sametinget tillhanda senast 30 april året efter bidragsåret.

Hur fördelas statsbidraget?

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel som beslutats av regeringen. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.
Bidraget lämnas med en fast del och en rörlig del och får inte lämnas för kostnader som statliga bidrag redan har lämnats för.

Fast del

Den fasta delen utgör 40 procent av det totala beloppet som regeringen avsätter. Beloppet delas i andelar efter antalet bidragsberättigade organisationer. Andelarna fördelas sedan efter typ av organisation.

En andel fördelas vardera till:

  • Sameföreningar och
  • organisationer som är bildade av samer för att främja samiskt inflytande och där medlemmarna till övervägande del utgörs av samer.

Tre andelar fördelas till:

  • organisation som främjar samiskt inflytande och där medlemmarna till övervägande del består av andra samiska organisationer, sameföreningar eller samebyar.

Rörlig del

Den rörliga delen utgör 60 procent av det totala beloppet som regeringen avsätter och beräknas utifrån deltagande i processer inom det minoritetspolitiska området. Det kan till exempel vara genom samråd, yttrande eller remisser. Syftet är att stimulera deltagande i dessa processer.

Den rörliga delen fördelas utifrån nedanstående nivåer, organisationens deltagande per nivå motsvarar en andel: 

- Organisationen har deltagit i processer med kommuner. 
- Organisationen har deltagit i processer med regioner. 
- Organisationen har deltagit i processer med statliga myndigheter. 
- Organisationer har deltagit i processer med regeringen  
- Organisationer har deltagit i processer i nivå med EU.

Har du frågor?

Kontakta handläggare Therese Sandström.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?