fredag 2 december 2022

Startstöd

Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

Målet med stödet är fler yngre företagare inom rennäringen. Återväxten bland unga renskötare är idag svag i många samebyar och för att bryta den trenden skall stöd prioriteras stöd till unga renskötare som står i startgroparna för att bygga upp sitt rennäringsföretag. Avgörande är om samiska ungdomar kan och vågar satsa på en redan hårt trängd näring och vilka förutsättningar de har att lyckas. Därför måste ett extra arbete till för att stötta och uppmuntra både unga kvinnor och män att etablera sig som renskötare.

Stödet ska i första hand gå till uppbyggnad av en vital renhjord då utökning av näringsunderlaget utgör grunden för ett konkurrenskraftigt och långsiktigt rennäringsföretagande. Renskötseln är en viktig bas och kulturbärare även för samiskt språk och kultur. Ett av de bärande momenten är just kunskapsöverföring från äldre till yngre generation, att ge och förvärva traditionell samisk kunskap är en förutsättning för att rennäringen som samisk näring skall leva vidare. Stödet ska fokusera på traditionell samisk kunskap och för att säkerställa det krävs ett mentorskap i uppbyggnadsfasen.

Vad krävs?
Här följer några viktiga saker:

  • Du är under 40 år.
  • Du har en mentor som är äldre än dig. Stödet fokuserar på traditionell samisk kunskap och kunskapsöverföring från den äldre till den yngre generationen.
  • Du får inte ha varit etablerad som rennäringsföretagare mer än 24 månader när du ansöker.
  • Du ska ha gymnasieutbildning och utbildning inom renskötsel på minst tio veckor (20-25 studietimmar i veckan).
  • Du ska göra en affärsplan i e-tjänsten när du ansöker.
  • Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter du angett inom nio månader efter du fått ditt beslutsmeddelande.

Det finns mycket mer information på Jordbruksverkets hemsida som du behöver sätta dig in i.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-04-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?