söndag 5 april 2020

Blankett för anmälan till sameröstlängden

För att bli upptagen i sameröstlängden ska du uppfylla två kriterier. Det ena är att du anser dig vara same. Det andra är att du på  något sätt gör sannolikt att du eller någon av dina föräldrar, eller någon av dina far- eller morföräldrar talade samiska i hemmet (bifoga gärna en förklaring). Om du har en förälder som blivit upptagen tidigare hänvisar du till denne istället.

Du kan alltid skicka in din ansökan om att bli upptagen i röstlängden. Den kommer att behandlas innan valet 2021.


Skriv ut blankett genom att klicka på länken för vald blankett till höger på denna sida. Fyll i dina uppgifter, skriv under och posta den till Sametingets kansli, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Beställ blankett
Om du inte kan skriva ut blanketten och inte kan anmäla dig digitalt kan du ringa eller skriva till oss så skickar vi en blankett.

Skicka ett mejl med namn och adress till kansli@sametinget.se med texten ”Jag vill ha blanketten till sameröstlängden skickad till mig” eller ring 0980-780 30 och beställ en blankett. Ange på vilket språk du vill ha blanketten och till vilken adress vi ska skicka den!

 

Regler - Vilka blir upptagna i sameröstlängden?

  • Om du har en förälder som är upptagen i sameröstlängden (eller har varit) räcker det med att ange förälderns namn.
  • I sametingslagen (1 kap. 2 §) finns två kriterier:
    • Det ena är ett subjektivt kriterium, att du själv anser dig vara same.
    • Det andra är ett objektivt kriterium som har med det samiska språket att göra. Antingen att du själv har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller att någon av dina föräldrar har eller har haft det, eller att någon av dina mor- eller farföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet. Du ska göra sannolikt att den person du hänvisar till har kunnat samiska. På vilket sätt du gör det kan variera.

Det är Sametingets valnämnd som fattar beslut om du kan upptas i röstlängden. Beslutet kan överklagas.

Preliminär röstlängd
En preliminär sameröstlängd upprättas senast den 15 november året före valåret. Den preliminära röstlängden hålls tillgänglig för granskning på de platser som den centrala valmyndigheten i samråd med Sametinget bestämmer. Sameröstlängden ska innehålla uppgifter om samer som tidigare varit upptagna i sameröstlängden och inte begärt att bli avförda ur den och samer som anmält sig enligt 4 § och uppfyller villkoren enligt 3 §. Närmare information annonseras i pressen och publiceras på vår hemsida.

Överklagan
Den som anmält sig men inte upptagits i den preliminära sameröstlängden kan överklaga det. Var och en som har upptagits i den preliminära röstlängden kan även överklaga att någon annan har upptagits i röstlängden. Överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 15 december året före valåret. Överklagandet av beslutet om den preliminära sameröstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen den 15 februari valåret, eller om denna dag är en lördag eller söndag, närmast följande måndag.

Slutlig sameröstlängd
Slutlig sameröstlängd ska vara upprättad senast den 1 mars valåret.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2018-11-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?