onsdag 19 september 2018

Seminarium: Kvinnor & renskötsel

Sametinget bjuder in kvinnor med anknytning till renskötseln till ett erfarenhetsutbyte för att lyfta fram olika synsätt och diskutera hur vi kan förbättra kvinnors ställning både inom renskötseln i stort och inom samebyarna. Seminariet äger rum i Umeå den 6-7 oktober 2018.

Anmäl dig via denna länk!
Sista anmälningsdag 20 september (på grund av hotellbokning).

Frågor? För praktiska frågor och resebokning kontakta Johanna Sarri. För frågor om konferensens innehåll kontakta Marita Stinnerbom. Se högerspalten!

Information

Sametinget arbetar för att renskötseln ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och jämställt sätt för att vara hållbart på lång sikt. Statistik på renskötseln visar att det är betydligt färre kvinnor som driver renskötselföretag och sitter i samebyarnas styrelser. Kvinnor äger även färre antal renar. Jämställdhet handlar dock inte bara om siffror. Vi vet att det idag är många kvinnor som på olika sätt är aktiva inom renskötseln utanför denna statistik. Vi vet även att samebyarna hanterar många interna medlemsfrågor på olika sätt idag och att dessa påverkar kvinnors möjligheter att vara delaktiga inom renskötseln.

Programmet är upplagt med föreläsare som har erfarenhet av kvinnors arbete inom renskötseln eller samebyns styrelsearbete och gruppdiskussioner med erfarenhetsutbyte. 

Sametinget står för resa till Umeå, konferenskostnad, mat och boende i dubbelrum.
 

Preliminärt program      

Lördag 6 oktober

12.00-13.30 Lunch

13. 30-          Inledning av rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom och styrelsens jämställdhetsansvariga Britt Sparrock

13.40-15.00 Kvinnor berättar om erfarenheter från renskötseln och arbete inom samebyarna

15.00             Kaffe

15.30-16.10  Rasism mot kvinnor i renskötseln

16.10-17.10   Samtal i grupp

19.00             Middag

Söndag 7 oktober

8.30-8.50     Summering av föregående dag

8.50-10.00   Tema: Kvinnors skyddsnät i samebyar, kvinnligt nätverk och rennäringslagen

10.00             Kaffe

10.30-11.00  Tema: Unga kvinnor inom renskötseln

11.00-11.45   Samtal i grupp

12.00-13.00  Avslutning med lunch

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2018-09-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?