torsdag 13 augusti 2020
besiktningsveterinär
Veterinär besiktigar slaktade renkroppar. Foto: Isabella Nutti.

Pristillägg

Det statliga stödet till rennäringen består av ett särskilt pristillägg (prisstöd) på renkött. Renen måste vara slaktad i ett kontrollslakteri för att stöd ska betalas ut.

Särskilt pristillägg lämnas för renar som godkänts vid köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen och som klassificerats enligt Jordbruksverkets föreskrifter om klassificering av slaktkroppar. Prisstöd utgår inte till renar som slaktas privat (s.k. husbehovsslakt).

Pristilläggets storlek
Stödet är 9 kr per kilo för vuxna djur och 14,50 kr per kilo för renkalv. Pristillägget beräknas på slaktkroppens vikt. I prisstödsutbetalningar ingår inte moms, eftersom det är ett bidrag.

Utbetalning
Pristillägg utbetalas av Sametinget till renägaren.

Slakterier
Slakterier ska lämna in redovisning för pristillägg. Redovisningen omfattar pristillägg för renar som slaktats och besiktigats under redovisningsperioden. Redovisningsperioder framgår av bilagan till Sametingets föreskrift om särskilt pristillägg på renkött.

Blanketter
I högerspalten finns blanketter för renägare och slakterier som antingen kan skrivas ut eller fyllas i innan utskrift. Observera att du inte kan spara en ifylld pdf-fil!

Slaktstatistik
I högerspalten finns pdf-filer med statistik från slaktsäsongerna.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-09-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?