onsdag 30 september 2020

Hitta översättare och tolkar

Letar du efter en översättare eller en tolk som kan samiska? Här finns en sammanställning av personer och företag som kan åta sig översättnings- och tolkuppdrag. Vi publicerar informationen som en service eftersom vi ofta får frågor om detta, men Sametinget tar inte ansvar för kvaliteten på arbetet. Är du tolk/översättare? Hör av dig till oss om du vill vara med i denna lista!

Samiskt språk Namn Kontaktuppgifter Övriga upplysningar
Nord-
samiska
Nils-Henrik Sikku

tel. 070-675 43 79
nilssikku@gmail.com

Har tolkutbildning, registrerad hos Kammarkollegiet, erfarenhet av avancerad tolkning och översättning. Anlitas av tolkbyråer. Kunskaper i även i finska, engelska och norska.
  Inkeri Susanna Nutti tel. 070-663 12 25
is.nutti@linnea.com
Åtar sig översättaruppdrag från svenska och finska till nordsamiska.
  Kristina Utsi tel. 070-395 78 48
krisut@dat.net
Auktoriserad tolk hos Kammarkollegiet sedan 2002, har arbetat som simultantolk sedan 1984.
  Anett Hotti Tuoremaa tel. 070-273 59 11
anett.hotti@gmail.com
Språklärare, behärskar nordsamiska, svenska, engelska, spanska, tyska.
  Anne Kristine Utsi tel. +47-9703 22 73
ankris.utsi@outlook.com
Samisk språkkonsulent i Norge.
  Marja Labba tel. 070-621 71 14
marjalabba@gmail.com
Åtar sig översättningsuppdrag mellan svenska och nordsamiska. Har gått kontakttolksutbildning.
  Erik Hedemalm kontakt@ehtransaltions.se
www.ehtranslations.se
Tolk- och översättningsuppdrag mellan nordsamiska, svenska och engelska. Kan ordna och tolka på plats i Luleå.
  Elin Marakatt marakatt@icloud.com Översätter gärna faktatexter, broschyrer och liknande från svenska/norska till nordsamiska. Har gått kulturanalysprogrammet, varit forskarassistent inom etnologi och rådgivare för språk och kultur vid Tromsö kommun.
  Kari Mákreda Utsi tel. +47 411 22 710
kmakreda@gmail.com
Översättning mellan norska/svenska, engelska och nordsamiska. Mer än 10 års erfarenhet.
  John E Utsi 070-371 09 77
john@utsi.se
Har arbetat som tolk sedan 1980. Åtar sig all slags tolkning och översättnings-uppdrag samiska, svenska och engelska.
  Per Stefan Labba tel. +467036 41510
jonabiette@gmail.com
Utbildad lärare och arbetat inom det samiska samhället med bl.a. renskötsel, språk, undervisning och utbildning. Auktoriserad tolk (konsekutiv) hos Kammarkollegiet. Arbetat som tolk: konsekutivt, viskning och simultant samt även med översättningar.
  Sámis sápmái samissapmai@gmail.com Enskild firma, förmedlar tolkningsuppdrag och översättningar svenska/samiska, samiska/svenska samt även uppdrag till andra språk från samiska.
Pite-
samiska
Peter Steggo

tel. 070-201 04 95 peter.steggo@gmail.com

 
Lule-
samiska
Per-Anders Vannar pawannar@hotmail.se Har tolkutbildning. Vana av simultantolkning.
  Per Stefan Labba tel. +467036 41510
jonabiette@gmail.com
Utbildad lärare och arbetat inom det samiska samhället med bl.a. renskötsel, språk, undervisning och utbildning. Auktoriserad nordsamisk tolk (konsekutiv) hos Kammarkollegiet. Väl förtrogen med det talade lulesamiska språket. Arbetat som tolk lule- och nordsamiska/svenska.
  Britt Inger Sikku tel. 073-070 98 82
brisik1@gmail.com
Tolk med lång erfarenhet. Tolkar svenska-lulesamiska och översätter svenska och nordsamiska till lulesamiska. Kan även viskningstolka.
  Sámis sápmái samissapmai@gmail.com Enskild firma, förmedlar tolkningsuppdrag och översättningar svenska/samiska, samiska/svenska samt även uppdrag till andra språk från samiska.
Ume-
samiska
     
  Sámis sápmái samissapmai@gmail.com Enskild firma, förmedlar tolkningsuppdrag och översättningar svenska/samiska, samiska/svenska samt även uppdrag till andra språk från samiska.
Syd-
samiska
Maidi Steinfjell tel. 072-577 05 66
maidi@biegga.com
Har tolkutbildning, har tolkat i både Sverige och Norge. Åtar sig alla slags översättningar till sydsamiska.
  Ristin Persson tel. 070-301 70 18
ristin@jinje.se
Åtar sig tolkuppdrag till och från sydsamiska.
  Sámis sápmái samissapmai@gmail.com Enskild firma, förmedlar tolkningsuppdrag och översättningar svenska/samiska, samiska/svenska samt även uppdrag till andra språk från samiska.

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-06-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?