lördag 26 maj 2018
förfallet landskapselement
En förfallen kåta räknas som ett landskapselement. Foto: Marie Enoksson.

Natur- och kulturmiljö

Inga nya ansökningar tas emot. Programmet avslutades vid årsskiftet 2013. Däremot måste de som fortfarande har åtaganden, ansöka om utbetalning varje år så länge åtagandet pågår. Ansökan om utbetalning av ersättning ska skickas in INNAN den 15 mars 2017.
 

Syftet med miljöersättningen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i renskötselområdet och att bevara områden med höga natur- och kulturvärden i områden präglade av renskötsel. Du kan få ersättning för skötsel av landskapselementen rengärde och renstängsel.

Femårigt åtagande
En miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet ger utbetalning varje år under en femårig åtagandeperiod. Du måste dels ansöka om ett flerårsåtagande, dels om utbetalning. Ansökningarna om utbetalning görs varje år och skickas till Sametinget. Undantaget är om du sedan tidigare har ett åtagande hos länsstyrelsen, då ska du ansöka om utbetalning hos din länsstyrelse.

Ersättning
Den ersättning du kan få är:

  • Renvall - 6 300 kr per hektar
  • Renstängsel - 20 kr per löpmeter
  • Resor - 640 kr per objekt om avståndet är 0-75 km,
    1 275 kr per objekt om avståndet är 75 km eller längre från din folkbokförda bostadsadress. Reseersättning kan maximalt erhållas för fem objekt.

Vem kan få ersättning?
Samebyar, samisk organisation alternativt enskild förvaltare som är godkänd av stödmyndigheten och som brukar värdefulla natur- och kulturmiljöer. Berörd sameby har yttranderätt i beslut.

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara inkommen till Sametinget senast det datum som står på blanketten. Du ska tillsammans med din ansökan bifoga foton av objektet samt någon form av historisk beskrivning av vem/vilka som nyttjat ansökta renvallar och renstängsel och hur dessa använts. Läs mer i anvisningarna.

Broschyr och blanketter
Du kan ladda ner broschyr och ansökningsblanketter i högerspalten.

Reseersättning
För att underlätta vår handläggning ber vi dig ange avståndet mellan din folkbokföringsort och skötselobjektet under G. Övriga upplysningar på blanketten.

Tvärvillkor
Du måste följa de så kallade tvärvillkoren för att få full utbetalning av miljöersättningarna. Tvärvillkoren grundas på den svenska lagstiftningen. Mer information om tvärvillkoren finns på Jordbruksverkets hemsida.
 

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2017-03-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?