onsdag 24 juli 2024

Mentorprogram inom renskötseln

Samiskt språkcentrum startar ett mentorprogram inom renskötseln under hösten 2024. Detta är en metodutveckling och kommer att ske i mindre skala. Antagning sker utifrån urval genom antagningssamtal med ansökanden.

Har du lust att stärka och utveckla ditt muntliga samiska språk?

Samiskt språkcentrum, Sametinget planerar uppstart av mentorprogram inom renskötseln under hösten 2024. Projektet beräknas starta i september och pågå cirka 6 månader.

Upplägg: Mentor och lärling träffas fysiskt för språksamtal till exempel i samband med renskötselarbete, slakt, jakt, fiske eller andra sysslor i vardagen. Tiden för mentor och lärling är cirka 2 timmar i veckan och max 8 timmar per månad. Samiskt språkcentrum arrangerar två-tre fysiska/digitala träffar där samtliga deltagare i mentorprogrammet inbjuds.

Lärling: Vi söker lärlingar med ambitioner och intresse att stärka och utveckla sitt samiska språk. Den lärling som antas till programmet förväntas att satsa på sitt samiska språk under tiden hen deltar i programmet.

För lärlingen är det obligatoriskt att delta på de fysiska träffarna som arrangeras av Samiskt språkcentrum, att lämna in loggbok över språkaktivitet med mentor och svara på anrop från språkcentrum.  Resekostnad, logi och vissa måltider i samband med fysiska gemensamma träffar arrangerade av Samiskt språkcentrum bekostar Sametinget. Lärling och mentor styr själva över vilka tider som ska gälla för deras träffar, mentortid.

Kompetens för lärling: Lärling har grundläggande kunskaper i samiska av pågående eller genomförda samiska språkstudier eller har god förståelse och muntliga samiska språkfärdigheter från hemmiljö.

Mentor: Mentor skall ha samiska som modersmål och kunskaper i renskötsel. Mentor finns i lärlingens närmiljö. Lärling lämnar önskemål om mentor som språkcentrum sedan tillfrågar.

Ersättning för mentorstid samt resa, boende och måltider för gemensamma träffar anordnade av Samiskt språkcentrum bekostas av Sametinget. Uppdragsavtal upprättas mellan Sametinget och mentor.

Antagning: Antagning sker efter urval. Den sökanden till mentorprogrammet kontaktas av Samiskt språkcentrum för antagningssamtal och urval. Då platserna är begränsade läggs stor vikt på lärlingens ambitioner och målmedvetenhet för att stärka sitt muntliga samiska språk. Begränsade antal platser!

Deltagaravgift: 400kr

Ansökan till mentorprogram: Lärlingen skickar ansökan innehållande namn, ålder, kontaktuppgifter med adress, telefon och epost via formulär. Skriv i ansökan varför just du vill delta, vilka ambitioner och mål du har för att delta i mentorprogrammet.

Anmäl dig snarast dock senast den 24-08-15 via detta formulär.

Kontaktperson: Sylvia Sparrock, 063-150856, sylvia.sparrock@sametinget.se, anträffbar fr om 5 augusti 2024.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?