söndag 12 juli 2020

Making Space Sápmi

Inom ramen för JiM-projektet (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) driver Sametinget en kampanj som vi kallar "Making Space Sápmi". En del i detta är samtal och diskussioner. Ni kan också starta en samtalsgrupp och delge oss vad ni kommer fram till!

Vi vill med detta öppna för diskussion av frågor som berör makt och inflytande på alla plan i Sápmi; ekonomiska, politiska, juridiska och sociala. Hur vi hanterar dessa frågor påverkar hur vi gemensamt formar ett framtida Sápmi.

Hur ser framtidens Sápmi ut?

De problem och behov som grupperna identifierar i sina diskussioner tas vidare till Sametingets fortsatta jämställdhets- och inkluderingsarbete.

Vill du starta en grupp?
Arbetsplatser, idrottsföreningar, ideella organisationer eller grupper av privatpersoner kan starta en samtalsgrupp. Ni kan vända er till ett studieförbund (Vuxenskolan, ABF, Medborgarskolan, Studiefrämjandet m.fl.) för att få hjälp med att ordna lokal och bidrag till eventuell kurslitteratur eller kunskap om hur man startar en grupp. En gruppstorlek på 3-8 personer rekommenderas. Hur många gånger ni vill träffas bestämmer ni själva.

Diskussionsfrågor
Samtalsgrupperna kan fundera kring hur de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder hanteras i det samiska samhället. Fundera gärna över när det svenska samhället har makten och när det samiska har makten över en individ eller grupps situation.

Exempel på diskussionsfrågor som fokuserar maktförhållanden mellan olika grupper:

  • Var finns makten över våra liv och hur kan vi påverka den?
  • Hur bryter vi normer och vilka normer behöver brytas för att Sápmi skall växa inåt och utåt?
  • Hur ser inbördes maktförhållanden ut? Vilka grupper har övertag i vilka situationer?
  • Finns det grupper som diskrimineras? Var och i vilka situationer?
  • Vad kan vi ändra på som individer och vad behöver vi jobba med gemensamt? Vem har ansvaret?

Möjligheter till anonymitet
Ni får vara anonyma när ni skickar in ert material. Vi rekommenderar er att ta bort alla namn, årtal eller platser, föreningar eller liknande ur eventuella berättelser. Allt material kommer att arkiveras.

Använd denna adress för att skicka in era samtalsanteckningar: makingspace@sametinget.se

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2017-12-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?