torsdag 29 juni 2017
landsbygd

Landsbygds-programmet 2014-2020

Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 omfattar totalt 36 miljarder kronor. Den svenska medfinansieringen uppgår till 59 %. Inom Sveriges landsbygdsprogram som är ett stöd från EU, finns även vissa möjligheter för samiska företag, föreningar, organisationer m fl att söka olika typer av utvecklingsstöd.

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 är ett nationellt program som består av sex stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden. Det övergripande syftet med stöden är  att människor ska kunna bo kvar på landsbygden. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Utvecklingsstöd

I landsbygdsprogrammet finns möjligheter för enskilda företag, föreningar, organisationer m fl på landsbygden att söka EU-stöd.  Det gäller förstås även samerna i Sverige. Sametinget är en så kallad stödmyndighet till Jordbruksverket och handlägger dessa ansökningar. Det är Jordbruksverket som beslutar vilka regler som gäller för stöden.

Programmet har öppnat för att skicka in ansökningar. Det gäller ett flertal företags- och projektstöd som investeringsstöd, startstöd, livsmedelsförädling, förnybar energi och nya jobb. Läs mer om vad som gäller under respektive stödform.

Viktiga nyheter

Jämfört med förra programperioden finns några nyheter. Under denna programperiod gäller fasta ansökningsomgångar. Vi har särskilt fastställda urvalskriterier och en högre lägstagräns för investeringar i företagsstöd. Sametinget har utifrån programmet en egen regional handlingsplan som anger vad som är särskilt prioriterat i det samiska området. Där kan du bl.a. läsa om ansökningsperioder och urvalskriterier för de olika stöden. Du gör en elektronisk ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst.

Övergripande mål

Periodens landsbygdsprogram är mer mål- och resultatinriktat än tidigare. De mål som stöden ska bidra till är i korthet:

  • Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation
  • Öka konkurrenskraften och förbättra företagarens möjligheter att överleva
  • Främja organisationer i livsmedelskedjan
  • Återställa, bevara och främja ekosystem
  • Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi
  • Främja social inkludering och ekonomisk utveckling på landsbygden

Nytt stöd för restaurering

De natur- och kulturmiljöstöd för vallar och renstängsel och som baserats på areal, som fanns i förra programmet är borttagna, men ett nytt stöd kommer för restaurering av samiska visten/ bosättningar. Detta stöd är en typ av investeringsstöd och kommer att vara sökbart från 2016.

Läs om våra stöd

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-03-27

Logotyp

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?