lördag 19 januari 2019
gammal bok
Foto: Ana-Maria Fjällgren/Sametinget

Frågor om samiskt kulturarv

Sametinget och Institutet för språk och folkminnen (Isof) har fått ett gemensamt regeringsuppdrag att se över behovet av insatser för samiskt arkivmaterial. Ett möte har hållits med samiska organisationer i oktober, men alla hade inte möjlighet att vara med. Därför ställer vi nu två frågor till de organisationer som inte deltog.

Uppdraget

I uppdraget ska vi se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken. Vi ska också undersöka om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv.

Samrådsmöte

Den 4 oktober 2018 genomförde vi ett samrådsmöte på Ájtte i Jokkmokk, där ett tiotal samiska organisationer och institutioner var representerade. I högerspalten finns en sändlista med namn på inbjudna organisationer.

Två frågor

Ni som inte deltog har nu möjlighet att besvara två frågor som togs upp till diskussion:

  • Vilka insatser ser ni behövs för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta samiska arkivmaterial?
  • Vem ska ansvara för samiskt kulturarv? Behövs det ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiskt kulturarv?

Vill du vara med och påverka?

Skriv utförliga svar med förslag och motivering till era synpunkter. Mejla svaren senast den 31 januari 2019 till kulturchef Susanne Idivuoma: susanne.idivuoma@sametinget.se

För frågor kontakta ovanstående eller Ann Kristin Carlström (Isof): annkristin.carlstrom@sprakochfolkminnen.se

 

Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, artikel 12.1.g, innehåller en bestämmelse rörande arkivering. Där anges att i fråga om kulturell verksamhet och kulturella inrättningar ska staterna uppmuntra och/eller underlätta upprättandet av organ med uppgift att insamla samt förvara, presentera eller offentliggöra verk framställda på landsdels- eller minoritetsspråk. I Sverige finns i dag ingen statlig myndighet som har detta ansvar när det gäller arkivmaterial på de samiska språken.

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2019-01-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?