söndag 23 juni 2024
skidåkning

Hälsopolitiskt handlingsprogram

Sametingets plenum samlat i Haparanda antog enhälligt hälso-, -äldre och idrottsnämndens förslag till hälsopolitiskt handlingsprogram. Det övergripande målet är en god hälsa oavsett livssituation och en språk- och kulturanpassad vård och omsorg.

Sametingets hälsopolitiska program har tagits fram i samarbete mellan Sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd och Kunskapsnätverket för samisk hälsa där regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna ingår.

Samernas ställning som urfolk förpliktigar till självbestämmande, jämlikhet och en kulturellt anpassad utveckling av hela hälsoområdet. Detta tydliggörs främst i internationella överenskommelser, men även i nationell hälso- och sjukvårds-lagstiftning.

Sametinget konstaterar att kunskapen om samers hälsa är begränsad, vilket skapar utmaningar i relation till samers rätt till både en jämlik hälsa och en jämlik vård. Det innebär att den forskning som berör samers hälsa bör stärkas, men också att etiska riktlinjer behöver etableras för hur sådan forskning ska ske.

Det hälsopolitiska programmet tar som utgångspunkt att hälsan består av en materiell, en mental/andlig och en social dimension. Vi har en holistisk syn på människan och vill betona varje människas andliga, sociala, kulturella och materiella resurser – liksom komma ihåg hennes historia och framtid.

Det samiska perspektivet saknas i nationell lagstiftning som berör hälsa. Inte heller har urfolksdeklarationen implementerats i myndigheter, regioner, kommuner. Detta program är ett underlag för påverkan, dialog och samarbete med välfärdssystemets olika aktörer.

Samverkan är avgörande för att uppnå det hälsopolitiska programmets intentioner. Det gäller externt, med det övriga samhället, men också internt – inom Sametinget. Samers hälsa och föreliggande hälsoprogram är en angelägenhet för det samiska folket, Sametingets plenum och samtliga nämnder.  

Sametinget har idag inget formellt uppdrag från regeringen som relaterar till hälsa. Däremot blir vi ofta kontaktade i dessa frågor och förväntas ha en uppfattning. Vi uppmanar därför regeringen att ge ett sådant uppdrag till Sametinget med medföljande medel, vilket möjliggör implementering av det hälsopolitiska programmet.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-11-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?