tisdag 21 augusti 2018

Giellagáldu

De tre Sametingen i Norden bedriver ett gemensamt projekt för att omorganisera språksamarbetet, kallat Giellagáldu-projektet. Sámi Giellagáldu är organisatoriskt underlagt Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har huvudansvaret för arbetet.

Ett interreg-projekt
Giellagáldu-projektet finansieras huvudsakligen av EU:s Interreg Nord-program, delprogram Sápmi, svenska, finska och norska Sametinget, Tromsø fylke och Lapplands förbund. Under projekttiden (2015-2018) arbetar sametingen för att centret ska få fast finansiering. Det är inte tillfredställande att det högsta beslutsorganet för samiska språk bara finns på projektnivå. Det nya projektet ger dock sametingen tre år på sig att hitta permanenta finansieringslösningar för Sámi Giellagáldu.

Arbetsuppgifter
Giellagáldu är ett kunskaps- och expertorgan som ger stöd och rådgivning i samiska. Det innebär till exempel råd om hur man skriver ord och termer på samiska. Utöver terminologifrågor och språknormering, arbetar man också med språkvård. Giellagáldu ska bedriva informationsverksamhet om samiska språk och språkfrågor, och meddela och informera om språkärenden som handläggs. Projektet jobbar med fem samiska språk: syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska. Centrets syfte är att utveckla det nordiska språksamarbetet och stärka det samiska språkets ställning i Norge, Finland och Sverige.

Decentraliserad organisation
Giellagáldu är inte en fysisk institution. De anställda hör administrativt sett till de respektive sametingen.

Språkfrågor?
Du kan sända språkfrågor till Giellagáldu via Facebook (Sámi Giellagáldu) eller mail: info@giellagaldu.com. Du kan få språkhjälp på syd-, lule- och nordsamiska, men också på enaresamiska och östsamiska.

© Sametinget 2018
Uppdaterad: 2016-12-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?