söndag 26 januari 2020

Giellagáldu

Sámi Giellagáldu är ett nordiskt kunskaps- och resurscentrum. Sámi Giellagáldu är det samiska folkets högsta beslutande organ i frågor som rör det samiska språket.

Giellagáldu har fem skilda språksektioner: syd-, lule-, nord-, enare- och skoltsamiska. Språksektionerna ansvarar för normering av skriftspråket och ny terminologi i respektive språk. 

Språkanvändare kan skicka språkfrågor till Giellagáldu antingen via facebook eller e-post, länk finns i högerspalten. Giellagáldu erbjuder språkhjälp inom syd-, lule- och nordsamiska och även i enare- och skoltsamiskan.

Det samiska språksamarbetet fortsätter även om Giellagáldu-projektet avslutades i maj 2018. Sámi Giellagáldus verksamhet har tidigare finansierats som ett Interreg-projekt. Nu har sametingen hittat tidsbegränsade lösningar för att finansiera verksamheten. Sámi Giellagáldu kommer därför att fortsätta sin verksamhet om än med reducerade ekonomiska medel och minskad personalstyrka.

Giellagáldu verkar under Samiskt Parlamentariskt Råd. Giellagáldu kommer även fortsättningsvis vara Sametingens gemensamma språkverksamhet. Samarbetet leds av finska Sametinget. Som tillförordnad chef i Sámi Giellagáldu arbetar finska Sametingets språksekreterare Marko Marjomaa.

Normeringsarbetet för de samiska språken är fortfarande i en osäker situation eftersom en permanent finansiering inte är på plats.

Mer information ges av Sami Giellagáldus tillf. chef Marko Marjomaa: marko.marjomaa@samediggi.fi
+358 10 839 3183, +358 50 438 2484

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-10-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?