fredag 18 juni 2021

Förankringsarbetet startar

Nu finns en projektledare för beredningsprocessen inför en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket. Det är Marie Enoksson, tidigare kommunikatör på Sametinget, som axlar rollen. Det viktigaste inslaget i arbetet är att inhämta synpunkter från samer över hela landet.

Coronapandemin påverkar förstås hur det arbetet ska utföras. Det måste bli ”coronasäkrade” fysiska möten i mindre skala, digitala möten där så är möjligt – och möjligheter att lämna in synpunkter och tankar skriftligt.

Huvudfrågan är: Vilka teman och angelägna frågor bör en framtida kommission ta upp i sitt arbete?

- Jag kommer att ta kontakt med ordförandena för sameföreningarna i Sverige och inbjuda till en samtalskväll i samarbete med dem, berättar projektledaren Marie Enoksson.

- Även samiska organisationer kan bjuda in mig och andra representanter till sina medlemsmöten för att samtala om vilka teman som en sannings­kommission borde utforska närmare. Vi vill nå ut så brett som möjligt genom redan existerande kanaler, säger Marie.

Dessutom kommer en länk till en enkät att läggas ut så att den som så önskar kan förmedla sin synpunkter och förslag skriftligt. Enkäten ska inte besvaras anonymt.

En styrgrupp med sju representanter från sametingspartierna och en referensgrupp med ledamöter från samiska organisationer är engagerade i arbetet, enligt den projektplan som gemensamt utarbetats. Marie kommer att ha regelbunden kontakt med Matti Berg som är styrelsens utsedda representant och sammankallande för styrgruppen och referensgruppen.

Syftet med beredningsprocessen är att i dialog med den samiska befolkningen, dvs. berörda individer, grupper, föreningar och organisationer, förankra och skapa förtroende för den kommande sanningskommissionens arbete och därigenom skapa så goda förutsättningar som möjligt för en sanningskommission för det samiska folket.

Vill du att din förening eller organisation bjuder in till ett möte? Hör gärna av dig så får vi resonera om vad som är praktiskt genomförbart. Om önskemål finns att få tala samiska ordnar vi med tolkning.

Arbetet och de inkomna synpunkterna ska redovisas i en rapport till Kulturdepartementet senast den 31 mars 2021.

Kontakt: 

Marie Enoksson, projektledare
E-post: info@sametinget.se 
Tel. 070-310 09 94 (dagtid)

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-10-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?