lördag 26 september 2020
renhudar torkas på traditionellt vis

Traditionell kunskap

Den traditionella, samiska kunskapen är ofta en "tyst" kunskap. Idag finns behov av att dokumentera den för att påvisa kopplingen mellan den traditionella kunskapen och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

I vår tid har mycket gammal kunskap gått förlorad om hur man försörjer sig och överlever i ett hårt och kargt klimat med de förutsättningar som står till buds. För att förhindra att den traditionella kunskapen glöms bort måste vi dokumentera det som fortfarande går att dokumentera.

Mycket att lära
Det gamla sättet att göra saker på har oftast varit både miljövänligt och ekologiskt hållbart. Vi har mycket att lära oss om vårt kulturarv och våra förfäders förhållningssätt till natur, djur och miljö.

Utredning som grund
Sametinget har tillsammans med Centrum för Biologisk Mångfald gjort utredningen ”Traditionell kunskap och sedvänjor inom den samiska kulturen - relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald” (Per Mikael Utsi). Utredningen finns att läsa i lågupplöst pdf-format i högerspalten. Den tryckta versionen kan beställas från Sametingets kansli i Kiruna.

Strategi för biologisk mångfald
Centrum för biologisk mångfald (CBM) har arbetat med ett nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologiskt mångfald. Bakgrunden till programmet är bland annat konventionen om biologiskt mångfald och särskilt artikel 8j som handlar om traditionell kunskap i förvaltandet av biologisk mångfald. En grundprincip i genomförandet av konventionen är att värdera traditionell kunskap lika mycket som annan kunskap. Därför måste man säkerställa ett fullt och effektivt deltagande av urfolket i arbetet.

Ändringsförslag
Några förslag som Sametinget framfört till regeringen är att nationalparksförordningen bör tillgodose samiskt inflytande. Sametinget bör bli en av myndigheterna som har ansvar för miljökvalitetsmålen. I exempelvis strategin för storslagen fjällmiljö står att de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet. Sametinget bör dessutom ges möjlighet till delaktighet i ett tidigt stadium när strategier tas fram som påverkar samiska näringar.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2019-12-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?