måndag 8 mars 2021

Sametingets politiker på plats i Almedalen

Under årets Almedalsvecka kommer Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti, rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom, språknämndens ordförande Lars Miguel Utsi och vice ordförande i språknämnden Åsa Blind samt Julia Omma och Nadja Östergren från ungdomsrådet att finnas på plats för samtal och möten. Sametinget har sin träffpunkt på Skeppsbron H115.

Våra aktiviteter 1-3 juli 2019

Sametinget har en tältplats på Skeppsbron där representanter från både Sametingets kansli och folkvalda organ finns tillgängliga från klockan 10 till klockan 18 måndag-onsdag. Vi  kommer att ha aktiviteter och inbjuda till samtal under dagarna. Nedan finns vårt program samt namn på övriga deltagare.

 

Måndag 1/7 Skeppsbron 115 

Vilka förstärkningar krävs för att öka antalet talare av de samiska språken och vad behövs för att språken återigen blir livskraftiga?
Under måndagen kommer språknämndens ordförande Lars Miguel Utsi och vice ordförande Åsa Blind finnas på plats för att samtala om vikten av en samisk språklag och andra insatser som Sametinget föreslår för att utveckla de samiska språken och stärka samers grundläggande rätt till att lära och utveckla sitt språk.

Lars Miguel Utsi, tel. 070-349 29 68
larsmiguel.utsi@sametinget.se

Åsa Blind, tel. 072-202 77 03
aasa.blind@sametinget.se

Panelsamtal med inbjudna gäster

14.00 - 14.30
Innebär stärkta urfolksrättigheter för samer att de samiska språken stärks?

Varför har samer i egenskap av urfolk ett särskilt behov för att kunna skydda och bevara sin kultur och identitet? Innebär den täta koppling som urfolks kultur och språk har till mark och vatten att de samiska språken bör ha ett starkare rättsligt skydd än i dagens minoritetslagstiftningen?

Panel:
- Ida Karkiainen, riksdagsledamot (S), ledamot i konstitutionsutskottet
- Linda Ylivainio, riksdagsledamot (C), ledamot i konstitutionsutskottet
- Annicka Engblom, riksdagsledamot (M), ledamot i kulturutskottet
- Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande, ordförande Språknämnden
- Åsa Blind, Sametingets språknämnds vice ordförande
- Nadja Östergren, ledamot, Sametingets ungdomsråd

16.00 - 16.30
Varför är det viktigt att stärka samiska språkarenor?

Samiskan används mycket inom de traditionella näringarna och dessa språkliga arenor bevarar, utvecklar och berikar samiskan. Hur kan t.ex  Sveriges rovdjurspolitik urholka de samiska språken och hur ser sambandet ut mellan starka traditionella näringar och starka språk?

Panel:
- Jonas Eriksson, riksdagsledamot (Mp), ledamot i konstitutionsutskottet
- Jessica Wetterling, riksdagsledamot (V), Suppleant i Konstitutionsutskottet
- Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande, ordförande Språknämnden
- Julia Omma, ledamot, Sametingets ungdsområd

 

Tisdag 2/7 Skeppsbron 115

Samtal med kulturminister Amanda Lind på tisdag kl. 11.15-11.45: Varför en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket?

Kan konsultationsordningen vara ett första steg till att förbättra samers inflytande över beslutsprocesser som påverkar samerna? Vad är det som krävs för större acceptans i samhället för att samers behov ska tas tillvara?


Kulturminister Amanda Lind och Sametingets styrelseordförande Per Olof Nutti i samtal om ökat samiskt självbestämmande och konsultationsordningens betydelse för urfolket samerna. Moderator: Patricia Fjellgren. 

Per Olof Nutti finns tillgänglig för samtal och diskussioner 1-3 juli.

Per-Olof Nutti, tel. 070-376 31 12
per-olof.nutti@sametinget.se

 

Onsdag 3/7 Skeppsbron 115

På vilka sätt är renskötseln en tillgång och hur begränsar dagens rovdjurspolitik renskötselföretagens bärkraftighet och möjlighet att bidra till landsbygdens utveckling? 

Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande i Sametinget och matentreprenören Marja Thomasson Ek  samtalar med gäster om potentialen i samiskt näringsliv och renköttet som hållbart, ekologisk och närproducerat. Smakprov på smaker från Sápmi.

Marita Stinnerbom finns tillgänglig för samtal och diskussioner 1-4 juli. 

Marita Stinnerbom, tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se


Samtal om renskötseln – unik tillgång med hämmad potential?

Vilka förutsättningar behövs och vilka aktörer är viktiga för att utveckla ett starkt samiskt näringsliv som kan möta en hög efterfrågan på renprodukter?

Dagens renskötsel är pressad, renskötare och matproducenter lever med små marginaler och inflytandet över yttre faktorer, såsom markexploatering och en växande rovdjurspopulation, är mycket begränsat. Samtidigt bär renskötseln på unika värden som en hållbar, ekologisk och klimatsmart näring som producerar högklassiga produkter med stor potential på en marknad med hög efterfrågan. Åtgärder krävs för att frigöra den kapacitet som renskötseln har, och politiken bär en avgörande roll för renskötselns framtid och förutsättningar. Företrädare för Sametinget och det samiska näringslivet samtalar med inbjudna gäster om renskötseln tillgångar och potential som hållbar, ekologisk ooch långsiktig näring, Samtalen hålls med maten som utgångspunkt med smakprov på smaker från Sápmi.

Kl.10.00 - 10.30

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd

Marja Ek Thomasson, matentreprenör

Sanna Vannar, förbundsordförande, Sáminuorra

 

Kl.12.00 - 12.30

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd

Marja Ek Thomasson, matentreprenör

Malin Larsson (S)

Tilda Pontén, Legal Adviser, Civil Rights Defenders

 

14.00 - 14.30

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd

Marja Ek Thomasson, matentreprenör

Håkan Svenneling (V)

Kristina Yngwe (C)

Magnus Jacobsson (KD)

 

Programmet uppdateras

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-07-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?