lördag 17 april 2021

Aktiviteter IYIL 2019

Sametinget har genomfört ett flertal aktiviteter under Urfolksspråkåret 2019. 

Konferens om språklig revitalisering

I februari under Jokkmokks marknad inledde Språkcentrum urfolksspråkåret med språkkonferensen ”Mijá giella”. Där talade flera föreläsare om språklig revitalisering. Vi inspirerades av en paneldebatt med samiska språkarbetare om språkets situation och framtid.

Ordboksapp

Samiskt språkcentrum har i mars lanserat en uppdaterad ordboksapp med ordböcker på tre samiska språk och  nya funktioner för ordinlärning.

Sáminuorras årsmöte

Språkcentrum höll i en workshop under Sáminuorras årsmöte i maj och bekostade tolkning till de samiska språken.

Våra hemsidor

Vi har publicerat artiklar om urfolksspråkåret och om temat Språk på våra hemsidor sametinget.se och samer.se. 

Om urfolksspråkåret

Vad finns i ett språk?

Det gömda språket blev centralt i Davids liv

Samisk litteratur kan inte krossas

Att bada i språk ger resultat

Utskick till biblioteken i Sverige

Vi har gjort ett utskick med litteraturtips till samtliga bibliotek i Sverige för att hjälpa dem att uppmärksamma urfolksspråkåret i allmänhet och samerna i synnerhet. Se litteraturlista och flyers i högerspalten.

Riksdagsseminarium

Sametinget höll seminarium om samiska språk och språkrevitalisering för riksdagsledamöter på riksdagshuset den 13 juni 2019. Ytterligare ett riksdagsseminarium "Sverige och samerna" genomfördes den 4 december 2019.

Almedalen 1-3 juli

Sametinget deltog under politikerveckan i Almedalen för att synliggöra samerna i Sverige och sätta fokus på de behov som finns för att stärka samiskans ställning i Sverige. Se programmet här

Samnordiskt arrangemang

Ett gemensamt samnordiskt arrangemang för språkarbetare och översättare ägde rum i oktober 2019.

Språkseminarium

Sametingets språknämnd har hållit ett språkseminarium 12-14 november med syftet är att påbörja en kartläggning av de olika samiska språkens behov. Kartläggningen ska bli ett underlag för en handlingsplan som ska utarbetas över de samiska språken där varje språk har en egen behovsanalys och strategi. Arrangemanget var öppet för allmänheten, med särskild inbjudan till sameföreningar, samiska organisationer och samiska partier.

Samisk språkvecka v. 43

Sametinget i Norge utlyste en samisk språkvecka under perioden 21-27 oktober 2019 med syfte att synliggöra de samiska språken. Sametinget i Sverige uppmuntrade till aktiviteter som språkkaféer, språkaktiviteter för barn och ungdomar och liknande i samarbete med lokalsamhället. 

Hashtags

Använd dessa hashtags när du gör något som du vill dela på sociala medier så syns vi i hela världen: 

#IYIL2019 #urfolksspråkåret #sápmi #Indigenouslanguages #WeAreIndigenous

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2019-12-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?