söndag 21 juli 2024

Jorbesbeavdeságastallan eamiálbmogiid, sámi áššiid ja ILO 169 birra

Galgá go Ruoŧŧa searvat ILO konvenšuvnna nr 169 eamiálbmogiid birra? Got galgá juohkit sámi luonddunávccaid boahtteáiggis? Leat go sámit vealahuvvon Ruoŧas otne? Sámi áššit ja vuoigatvuođaáššit galget digaštallojuvvot viiddes oaidninčiegas jorbesbeavdeságastallamis man Sámedikki válgalávdegoddi lágida Sámedikki rahpama oktavuođas 25 b.borgemánus 2009.
Moadde albma mearkkašahtti olbmo geat guhká leat bargan eamiálbmot áššiiguin náššuvnnalaš dásis oassálastet. Lea Victoria Tauli-Corpuz gii lea ságadoalli ON:a bistevaš forumis eamiálbmogiid várás ja Lee Swepton, ovddeš lahttu ILO eamiálbmotossodagas (geahčá dán guoktá CV:aid mat leat mildosin).

Eará oassálastit leat Lars Norberg, ruoŧa diplomáhta gii ovtta gaskka leai ságadoalli ruoŧa boazoguohtunkonvenšuvnna delegašuvnnas ja Mattias Åhrén, sámi álbmotvuoigatvuođajurista ja Sámiráđi ságadoalli. Jorbesbeavddis lea maid kulturbargi Rose-Marie Huuva gii guhká lea rahčan sámi olmmošlaš bázahasaid ruovttoluotta máhcaheami birra ja Helena Omma, Sáminuora ságadoalli.

- Mon jáhkán ahte dát digaštallan boahtá loktet dehálaš áššiid bajit dássái, lohká válgalávdegotti ságadoalli Börje Allas. Su doaivu lea ahte šaddá gelddolaš digaštallan.

Moderator jorbesbeavdeságastallamii lea Samuel Idivuoma. Jorbesbeavdeságastallan dollojuvvo Noaiddi lanjas Álbmut Viesus Gironis 25 b.borgemánus dii. 14-15.

Oktavuohta Börje Allas, válgalávdegotti ságadoalli, 070-308 15 18
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2009-08-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?