torsdag 25 juli 2024

Ruđat gealboloktemii ja diehtojuohkin- doaimmaide

Eanandoallodoaimmahat almmuha dál 31,5 miljovnna kruvnno gealboloktemii. Ulbmilin lea ahte diehtojuohkindoaimmaid bokte nannet eanandoalu gilvonávccaid, gávnnahit ođđa oanehis biebmogálvojođáldaga ja báikkálaš márkaniid, ja dasa lassin háhkat ođđa bargosajiid báikegottiide. Dát ruđat gávdnojit báikegoddeprográmma vuolde, ja daid sáhttet organisašuvnnat, fitnodagat ja eiseválddit ohcat.

Ruđaid sáhtát ohcat njuolga Eanandoallodoaimmahagas, ja lea Eanandoallodoaimmahat mii dahká mearrádusa. Sámediggái eai leat várrejuvvon ruđat dás. Golbma vuosttaža gusket boazodollui, ja njealját heive sámi organisašuvnnaide mat omd. dáhttot lágidit gurssiid, diehtojuohkindoaimmaid, gávpesuorgebeivviid ja dakkáriid.

Diehtojuohkindoaimmat mat nannejit eanandoalu gilvonávccaid

Gávcci miljovnna kruvnno juolluduvvo eanandoalu gilvonávccaid nannemii. Dát ruđat leat jurddašuvvon diehtojuohkindoaimmaide ee mielkebuvttadeamis, iešguđet biergobuvttadeamis, gilvvagárdedoalus, šaddogilvindoaimmas ja boazodoalus. Ruđaiguin sáhttá maiddái lágidit gávpedoaibmabeivviid ja semináraid dahje ráhkadit čálalaš diehtojuohkinmateriála. Ruhta sáhttá geavahuvvot diehtojuohkindoaimmaide mat gusket ekologalaš buvttadeapmái dahje fitnodatjođiheapmái mii galggašii movttiidahttit ođđa teknihkaid ja vugiid geavaheami.

Diehtojuohkindoaimmat mat buoridit nuorra ja ođđa fitnodatdolliid gilvonávccaid

Golbma miljovnna gullá diehtojuohkindoaimmaide ođđa fitnodagaid ovddideapmái eanandoalus, gilvvadoalus ja boazodoalus. Jus ruoŧa eanandoallu galgá ovdánit de dárbbašuvvojit ođđa ja nuorra fitnodatdoallit. Danin sáhttá maiddái lágidit gulahallandoaimmaid vai movttiidahttá eaiggátmolsumiid, ja vai nuorat ja iežá surggiid olbmot dahje iežá riikkaid olbmot háledišgohtet bargat ruoná ealáhusaiguin.

Diehtojuohkindoaimmat mat ovddidit oanehis biebmogálvojođáldagaid ja báikkálaš márkaniid

Čieža miljovnna kruvnno juolluduvvo doarjjan biebmogálvobuvttadeddjiide ja biebmoárvoloktendolliide oažžut lasi máhtu ja movtta ovddidit oanehis biebmogálvojođáldagaid ja báikkálaš márkaniid. Guokte miljovnna dán ruđas lea jurddašuvvon diehtojuohkindoaimmaide, ja vihtta miljovnna gurssiide ja oahpahusdoaimmaide.

Diehtojuohkindoaimmat mat veahkehit háhkat ođđa bargosajiid báikegottiide

Gávcci miljovnna kruvnno juolluduvvo diehtojuohkindoaimmaide iešguđet gávpesurggiide ja ealáhusaide báikegottiin, mas ulbmilin lea vára váldit báikegottiid riggodagain ja vejolašvuođain. Dát áŋgiruššan galgá movttiidahttit háhkat ođđa bargosajiid biebmogálvosuorggis, buvttadeamis, fuolahussuorggis, mátkeealáhusas, kultuvrras, duojis dahje bálvalussuorggis. Doaimmat sáhttet leat omd. fitnodatjođiheapmi, márkanmáhtolašvuohta, dásseárvvu mearkkašupmi, integrašuvdna ja beassan fitnodagas ja iežá jearaldagat mat guoskkahit báikegottiid doaibmasurggiid.

Eanet dieđut

Ohcan galgá leat siste ovdal njukčamánu 1 beaivvi 2016 Eanandoallodoaimmahaga e-bálvalusa bokte mii gávdno neahttasiiddus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eanet dieđut almmuhusa birra länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teaksta: Eanandoallodoaimmahat

Visar sidorna 161 till 180 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-01-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?