onsdag 8 december 2021
Govva: Marie Enoksson/Sámediggi.

Dievasčoahkkin

Sámedikki álbmotválljen orgána doallá dievasčoahkkima golmma geardde jagis. Áigeguovdilis áššit gávdnojit olgešspálttas sullii vahkku ovdal čoahkkima.

Dás oainnát Sámedikki čoahkkima njuolggosáddaga

Boahtte dievasčoahkkin 2022:s lea:

  • v. 8  Staare
  • v. 22 Julevu
  • v. 43 Ubmeje

Beavdegirjjit
Maŋemus dievasčoahkkinbeavdegirjjit gávdnojit dokumeantabáŋkkus. Beavdegirjjit biddjojit ruovttusiidui dakkaviđe go leat dárkkistuvvon. 

Dievasčoahkkin
Sámedikki álbmotválljen orgánas, namalassii dievasčoahkkimis leat 31 lahtu geat leat válljejuvvon njealji jahkái. Mandáhtaáigodagas 2017-2021 leat ovcci sámepolitihkalaš bellodaga ovddastuvvon Sámedikkis. Dievasčoahkkin čoahkkana golbmii juohke jagi.

Lávdegottit

Sámedikki dievasčoahkkin nammada maiddái lahtuid kulturlávdegoddái, válgalávdegoddái, ealáhuslávdegoddái, boazodoallolávdegoddái, giellalávdegoddái, dearvvašvuođa-, boarrásiid- ja valaštallanlávdegoddái ja sámeskuvlastivrii (mii lea sierra eiseváldi). Dievasčoahkkin vállje maiddái nuoraidráđi.

Čoahkkinjođihangoddi
Dievasčoahkkin vállje čoahkkinjođihangotti mas lea ságadoalli ja golbma várreságadoalli geat ráhkkanahttet ja jođihit dievasčoahkkimiid.

Stivra
Dievasčoahkkin vállje ieš stivrra mas leat eanemusat 7 stivralahtu.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-12-03

Beavdegirjjit

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?