torsdag 21 januari 2021

Rennäringspolitik

Renskötseln är en traditionell samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, men enligt rennäringslagen bara kan utövas av en same som är medlem i en sameby. Rennäring innebär främst köttproduktion, men den är även en språk- och kulturbärare och en försvarare av rätten till land och naturresurser.

Plattform för mångfald
Rennäringen är en av primärnäringarna och i stora delar en bas för andra samiska näringar.  Även som kulturfaktor är rennäringen central. Med utgångspunkt från detta bildar rennäringen en plattform för mångfald i det samiska näringslivet.  Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan rennäring, övriga samiska näringar och samisk kultur.

Rennäringen betydelsefull
En stark rennäring där rätten att nyttja mark och vatten är säkerställd förbättrar möjligheten för en utveckling av övriga samiska näringar, samtidigt som en utveckling av andra samiska näringar och samisk kultur stärker rennäringens position. En av det rennäringspolitiska programmets inriktningar är därför att stärka rennäringens betydelse för hela det samiska samhället och tydliggöra samspelet mellan rennäring, samiska näringar och den samiska kulturen.

Övergripande mål
Sametingets övergripande mål är att rennäringen ska utvecklas och stärkas ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Detta definieras i det rennäringspolitiska handlingsprogrammet på följande sätt:

 • Rennäringens och samebyarnas behov av barmarks- och vinterbete är säkerställd och respekterad.
 • Kunskapen och förståelsen för den familjebaserade drifts-/företagsformen inom rennäringen som en hållbar framtida företagsform har ökat hos det omgivande samhället.
 • Samebyn som en självständig organisationsform för rennäringen utvecklas och stärks.
 • Toleransnivåer på 5 % för den skada som rovdjur orsakar rennäringen har införts på samebynivå.
 • Rennäringens mervärde till det regionala och lokala näringslivet tydliggörs och uppfattas av omgivningen.
 • Utifrån rennäringen skapas en ny och modern samisk näringsbas.
 • Andelen kvinnor och ungdomar inom rennäringen ökar.
 • Grundläggande och högre utbildning utifrån rennäringens behov har inrättats.
 • Rennäringsforskningen har utvecklats.
 • Sametinget får ökat förvaltningsansvar för mark, vatten, naturresurser och vilt.
 • Rennäringen har reellt inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen och naturresursförvaltningen.
 • Ansvaret för förvaltningen av den samiska kulturmiljön har överförts till Sametinget.

Prioriterade utvecklingsområden

 1. Hållbar rennäring - samisk livsmiljö - traditionell kunskap
 2. Hantering av klimatförändringar
 3. Rennäringens rättigheter
 4. Regionalpolitik - ökat samepolitiskt inflytande
 5. Rennäringens struktur och verksamhet
 6. Samisk förvaltning
 7. Rovdjurspolitik - toleransnivåer
 8. Bilden av rennäringen
 9. Kompletterande näringar

Läs mer i handlingsprogrammet i högerspalten.

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-01-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?